IRC-Galleria

Blogimerkintä

« Uudempi -

Raamatun gematriaKeskiviikko 20.05.2020 16:38

IVAN PANIN

Ivan Panin (1855-1942) syntyi 12.12.1855 Venäjällä. Hän osallistui Tsaarin vastaiseen salaliittoon ja karkotettiin Venäjältä, jolloin hän muutti Saksaan. Opiskeltuaan muutaman vuoden Saksassa hän muutti Yhdysvaltoihin. Hän opiskeli Harvardin yliopistossa ja kiersi myöhemmin etevänä tiedemiehenä eri puolilla Amerikkaa ja Kanadaa. Panin oli agnostikko, mutta tuli myöhemmin uskoon, jolloin sanomalehdet kirjoittivat hänen kääntymyksestään etusivuilla. Vuonna 1890 Panin keksi numeerisen ja matemaattisen järjestelmän kreikankielisestä Uudesta Testamentista.
Myöhemmin hän löysi saman myös hepreankielisestä Vanhasta Testamentista. Loppuelämänsä, eli n. 50 vuotta, Panin uhrasi numerologiaan ja kirjoitti yli 42 000 sivua käsikirjoituksia.
Panin laittoi New York Sun-lehteen aikansa viisaille avoimen haasteen tulla keskustelemaan numerologiasta korkeimpaan oikeuteen. Samalla hän kutsui Harvardin ja Yalen yliopistojen rehtorit sekä Britannican
tietosanakirjan päätoimittajan väittelemään kanssaan. Kukaan ei rohjennut vastata haasteeseen.
Nobelin Säätiö tutki Ivan Paninin työn, eikä kyennyt löytämään siitä virheitä.
Panin kuoli Aldeshotissa Kanadan Ontariossa 30.10.1942 87 vuotiaana.


PANININ LÖYTÖJÄ
1.Ms 1:1 (hepreaksi) Luomisen alku, koko Raamatun alku.
Sanoja 7 Kirjaimia 28 = 4 x 7
1. osan 3 sanassa kirjaimia 14 = 2 x 7
2. osan 4 sanassa kirjaimia 14 = 2 x 7
4. ja 5. sanassa yhteensä kirjaimia 7
6. ja 7. sanassa yhteensä kirjaimia 7
Substantiiveissa, 'Jumala', 'taivas' ja 'maa'
kirjaimia yhteensä 14 = 2 x 7
Substanitiivien yhteinen numeroarvo 777 = 111 x 7
Verbin 'loi' numeroarvo 203 = 29 x 7
Keskimmäisessä ja sitä edeltävässä sanassa
kirjaimia yhteensä 7
Keskimmäisessä ja sitä seuraavassa sanassa
kirjaimia yhteensä 7
Lauseen ensimmäisen, keskimmäisten ja viimeisen
kirjaimen numeroarvo on 133 = 19 x 7
Kaikkien sanojen ensimmäisten ja viimeisten
kirjaimien yhteinen numeroarvo 1393 = 199 x 7
Ensimmäisen ja viimeisen sanan ensimmäisten ja
viimeisten kirjainten yhteinen numeroarvo 497 = 71 x 7
Jäljelle jääneiden viiden sanan ensimmäisten ja
viimeisten kirjainten yhteinen numeroarvo 896 = 128 x 7
Ensimmäisen ja viimeisen sanan viimeisten
kirjainten yhteinen numeroarvo 490 = 70 x 7 = 10 x 7 x 7
1.Ms.1:1-5 33 sanan alkukirjaimien numeroarvo 2401 = 7 x 7 x 7 x 7 ja luvun 2401 numeroiden summa 2+4+0+1=7.
1.Ms.1:ssa sanoja 434 = 62 x 7
Matt. 1:1-17 (kreikaksi) Jeesuksen sukuluettelo.
Sukuluettelossa on kolme 14 (2 x 7) polven sarjaa: Aabraham - Daavid, Daavid - Babyloniin siirtäminen, Babyloniin siirtäminen - Kristus
Nämä 17 jaetta jakautuvat sisällöllisesti kahteen osaan: jakeet 1-11 Aabrahamista vankeuteen ja jakeet 12-17 vankeudesta luvattuun Pelastajaan.
Ensiksi 1. osan (jakeet 1-11) sisältö:
Sanastossa on sanoja 49 = 7 x 7
Edellisen tekijöiden summa on 7 + 7 = 14 = 2 x 7
Sanaston sanoista 28 = 4 x 7 alkaa vokaalilla
Sanaston sanoista 21 = 3 x 7 alkaa konsonantilla
Sanaston sanoissa on yhteensä 266 = 2 x 19 x 7 kirjainta
Edellisen tekijöiden summa on 2 + 19 + 7 = 28 = 4 x 7
Luvun 266 numeroiden summa on 2 + 6 + 6 = 14 = 2 x 7
Sanaston kirjaimista 140 = 20 x 7 on vokaaleja
Sanaston kirjaimista 126 = 18 x 7 on konsonantteja
Sanaston sanoista 35 = 5 x 7 esiintyy useammin kuin kerran tässä osassa tekstiä
Sanaston sanoista 14 = 2 x 7 esiintyy vain kerran
Sanaston sanoista 7 esiintyy useammassa kuin yhdessä muodossa
Sanaston sanoista 42 = 6 x 7 esiintyy vain yhdessä muodossa
Sanaston sanoista 42 = 6 x 7 on substantiiveja
Sanaston sanoista 7 ei ole substantiiveja
Substantiiveista 35 = 5 x 7 on erisnimiä
Substantiiveista 7 on yleisnimiä
Erisnimistä 28 on Jeesuksen miespuolisia esi-isiä
Erisnimistä 7 ei ole Jeesuksen esi-isiä
Kun sanaston 49 sanaa järjestetään aakkosjärjestykseen:
ryhmässä alfa - epsilon on 21 = 3 x 7 sanaa
ryhmässä dzeta - kappa on 14 = 2 x 7 sanaa
ryhmässä my - khi on 14 = 2 x 7 sanaa
Näiden ryhmien alku- ja loppukirjainten aakkoselliset järjestysnumerot ovat 1, 5, 6, 10, 12, 22 eli niiden summa on 56 = 8 x 7
Koko sukuluettelossa (jakeet 1-17):
Sanastossa on 72 sanaa
Sanaston sanojen lukuarvojen summa on 42 364 = 6 052 x 7
Kun sanaston 72 sanaa järjestetään aakkosjärjestykseen:
ryhmän alfa - beta lukuarvo on 9 821 = 1 403 x 7
ryhmän gamma - delta lukuarvo on 1 904 = 272 x 7
ryhmän epsilon - dzeta lukuarvo on 3 703 = 529 x 7
ryhmän theta - rho lukuarvo on 19 264 = 2 752 x 7
ryhmän sigma - khi lukuarvo on 7 672 = 1 096 x 7
Näiden ryhmien kymmenen alku- ja loppukirjaimen
lukuarvojen summa on 931 = 19 x 7 x 7
Sanat, joita ei esiinny missään muualla Uudessa
Testamentissa, esiintyvät 42 = 6 x 7 kertaa
Näissä 42 sanassa on 126 = 3 x 6 x 7 kirjainta
Matt 1:18-25 (kreikaksi) Jeesuksen syntymä.
Sanoja 161 = 23 x 7
Kieliopillisia sanamuotoja 105 = 15 x 7
Sanastossa sanoja 77 = 11 x 7
Enkelin puheessa Joosefille on 28 = 4 x 7 sanaston sanaa
Enkelin puheessa on 35 = 5 x 7 kieliopillista sanamuotoa
Sanaston sanojen yhteinen lukuarvo on 52 605 = 7 515 x 7
Kieliopillisten sanamuotojen yhteinen lukuarvo on 65 429 = 9 347 x 7
Matt. 2 (kreikaksi) Jeesuksen lapsuus.
Sanastossa sanoja 161 = 23 x 7
Sanaston sanoissa kirjaimia 896 = 128 x 7
Kieliopillisia sanamuotoja 238 = 34 x 7
Sanaston sanojen yhteinen lukuarvo on 123 529 = 17 647 x 7
Kieliopillisten sanamuotojen yhteinen lukuarvo on 166 985 = 23 885 x 7
Luku 2 jakautuu 4 loogiseen osaan, joista jokaisessa esiintyy sama ilmiö esim. Sanastossa sanoja 56 = 8 x 7
Herodeksen, tietäjien ja enkelin puheissa esiintyy sama 7-kerrannaisten ilmiö


Mark 1:1-8 (kreikaksi) Johannes Kastajan työ
Sanoja 126 = 18 x 7
Tavuja 294 = 42 x 7 = 6 x 7 x 7
Erilaisia sanaston sanoja 77 = 11 x 7
Kirjaimia sanaston sanoissa 427 = 61 x 7
Vokaaleja sanaston sanoissa 224 = 32 x 7
Konsonantteja sanaston sanoissa 203 = 29 x 7
Samoja sanaston sanoja kuin Johanneksella 21 = 3 x 7
Muita kuin Johanneksen käyttämiä sanoja 56 = 8 x 7
Vokaalilla alkavia sanoja 42 = 6 x 7
Konsonanteilla alkavia sanoja 35 = 5 x 7
Mark.16:9-20 (kreikaksi) Jeesuksen ilmestyminen ylösnousemuksensa jälkeen
Sanoja 175 = 7 x 25
Sanastossa sanoja 98 = 7 x 14
Kieliopillisia muotoja 133 = 7 x 19
Sanojen yhteinen lukuarvo 103 663 = 7 x 14 809
133 eri muodon yhteinen lukuarvo 89 663 = 7 x 12 809
Muodoista 112 = 7 x 16 esiintyy vain kerran
Muodoista 21 = 7 x 3 esiintyy useammin kuin kerran
Sanaston sanoissa 553 = 7 x 79 kirjainta
Sanaston kirjaimista on vokaaleja 294 = 7 x 42
Sanaston kirjaimista on konsonantteja 259 = 7 x 37
Sanaston sanoista 84 = 7 x 12 löytyy aikaisemminkin Markuksen evankeliumista
Sanaston sanoista 14 = 7 x 2 esiintyy vain tässä kohdassa Markuksen evankeliumissa
Jeesus käyttää puheessaan opetuslapsille
sanastosta 42 = 7 x 6 sanaa.
Sanaston sanoista 56 = 7 x 8 ei esiinny Jeesuksen puheessa
Sanoja Jeesuksen puheessa on 56 = 7 x 8
Muussa osassa, kuin Jeesuksen puheessa, sanoja on 119 = 7 x 17
Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa on 7 sanaa, joita Matteus ei ole aikaisemmin käyttänyt.
Markuksen evankeliumissa on vain yksi sana, joka ei esiinny missään muualla Uudessa Testamentissa.
Tämän sana ('kuolettavaa' Mark 16:18) lukuarvo on 581 = 83 x 7
Sen lukuarvon numeroiden summa on 5 + 8 + 1 = 14 = 2 x 7
Sanastossa sen edellä on 42 = 6 x 7 sanaa
Koko kohdassa Mark 16:9-20 sen edellä on 126 = 3 x 6 x 7 sanaa
Myös Luukkaalla, Johanneksella, Jaakobilla,
Pietarilla, Juudalla ja Paavalilla esiintyy sama 7-kerrannaisten ilmiö.
Ilmiö on havaittavissa myös hepreankielisessä Vanhassa Testamentissa

HEPREAN AAKKOSET JA NIIDEN LUKUARVOT

Kirjaimen nimi Lukuarvo Kirjaimen nimi
Lukuarvo
Alef 1 Lamed 30

Beit, Veit 2 Mem 40
Gumel 3 Nun 50
Dalet 4 Samech 60
He 5 Ajin 70
Vav 6 Pe, Fe 80
Zajin 7 Tsadi 90
Chet 8 Kuf 100
Tet 9 Resh 200
Jod, Jud 10 Shin, Sin300
Kaf, Chaf 20 Tav 400

KREIKAN AAKKOSET JA NIIDEN LUKUARVOT

Kirjaimen nimi Lukuarvo Kirjaimen nimi
Lukuarvo
Alfa 1 Ny 50
Beta 2 Ksi 60
Gamma 3 Omikron 70
Delta 4 Pi 80
Epsilon 5 (Koppa) 90
(Stigma) 6 Rho 100
Dzeta 7 Sigma 200
Eta 8 Tau 300
Theta 9 Ypsilon 400
Iota 10 Phi 500
Kappa 20 Khi 600
Lambda 30 Psi 700
My 40 Omega 800


RAAMATUN TÄRKEITÄ LUKUJA

Luku 1

Luku 1 kuvaa Jumalan ykseyttä.
Ef. 4:4-6 Paavali käytti lukua 1 7 kertaa:
"yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette
kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te
kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi kaste,
yksi usko, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on
yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa."
Luku 1 on mainittu Raamatussa 1898 kertaa

Luku 2

Luku 2 kuvaa liittoa, jakaantumista, vastuuta, todistusta.
Liitto:
1.Ms 2:24 miehen ja naisen välinen liitto
Ef. 5 :29-32 Kristuksen ja seurakunnan välinen liitto
Jakautuminen:
Jakaantumista ja vastustusta kuvataan Raamatussa
monessa kohdassa: 2.Ms, Ps. 2, 2.Kor, 2.Tess, 2.Tim, 2.Piet ja 2.Joh kertovat kaikki vihollisen työstä
Jakaantuminen kahden välillä: Kain ja Aabel 1.Ms
4:1-10, Ismael ja Iisak 1.Ms 21:8-13, Eesau ja Jaakob 1.Ms 25:27-34 1.Ms 27:41-45
Jumala erotti valkeuden pimeydestä ja 2.päivänä vedet vesistä 1.Ms 1:6-8
Todistus:
Kaksi enkeliä todisti Jeesuksen ylösnousemuksesta Apt. 1:10-11
Kaksi suurta todistajaa vaivanaikana Ilm. 11:3-6
Suurin todistus tulee olemaan Jeesuksen 2.tuleminen
Luku 2 esiintyy Raamatussa 808 kertaa

Luku 3

Luku 3 kuvaa Jumalan täydellisyyttä, kolminaisuutta, ylösnousemusta.
Täydellisyys:
Jumala puhui 3 kertaa Jeesukselle äänenä
taivaasta Matt. 3:17, Matt. 17:5, Joh. 12:28
Jeesus on tie, totuus ja elämä Joh. 14:6
Jeesus ristiinnaulittiin 3.hetkellä Mark.15:25
Evenkeliumi on 3-kertainen: Jeesuksen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus 1.Kor 15:3-4
Ylösnousemus:
Joona vietti kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä
Joona 2:1, Matt. 12:40
Punaisen meren ylitys tapahtui 3 päivän matkan jälkeen
Jeesus nuosi kuolleista 3. päivänä
Jeesus sanoi 3 kertaa "Minä herätän hänet
viimeisenä päivänä" Joh. 6:40,44,54
Jeesuksen ollessa ristillä oli 3 tuntia pimeää Luuk. 23:44
Vanhassa Testamentissa on 3 tapausta, jolloin kuollut herätettiin: 1.Kun 17:9-24, 2.Kun 4:18-35, 2.Kun 13:21
Uudessa Testamentissa Jeesus herätti kuolleista 3 henkilöä: Jairuksen tyttären Mark. 5:35-43, Lesken
pojan Nainissa Luuk. 7:11-17, Lasaruksen Joh. 11:1-44
Jeesukseen uskovat pääsevät kerran 3. taivaaseen eli paratiisiin 2.Kor 12:1-4
Jumalan kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki
Serafit ylistävät Jumalan pyhyyttä: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot" Jes. 6:3
1.Ms 6:24-26 Herran siunaus on kolminkertainen: "Herra siunatkoon sinua... Herra valistakoon kasvonsa... Herra kääntäköön kasvonsa..."
Luku 3 esiintyy Raamatussa 467 kertaa

Luku 4

Luku 4 kuvaa luomakuntaa, maailmaa. (1)
Damasko oli Raamatun mukaan hyvin maallinen kaupunki. Sen lukuarvo onkin 444 = 4 x 111 (1)
1Ms 1:14-19 Jumala päätti maailman aineellisen luomisen 4. päivänä
Room 8:19-22 Paavali mainitsee sanan 'luomakunta' 4 kertaa peräkkäin
Dan 2:37-40 Daniel selittämä Nebukadnessarin uni ennusti 4 tulevaa suurta maailmanvaltaa: Babylonia, Meedia-Persia, Kreikka ja Rooma
Dan 7:1-7 Danielin oma näky 4 pedosta koski myös maailmanvaltoja
Ilm 5:13 4 eri paikan luodut antavat Karitsalle 4-kertaisen ylistyksen: "Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla
ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan:'Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja
kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti'."
4 evankeliumia antavat 4 kuvaa Jeesuksesta:
Kuningas, Palvelija, Täydellinen Ihminen ja Jumalan Poika
Matt. 13:3-8 vertauksessa kylväjästä, ihmiskunnalle kylvetty evankeliumi tippui 4 eri paikkaan: tien viereen, kallioperälle, orjantappuroihin ja
hyvään maahan
1.Kor 15:39 lihallisessa maailmassa on 4:n laista lihaa: ihmisen, karjan, lintujen ja kalojen
Ilm. 7:1 4 enkeliä, jotka seisovat maan 4 kulmalla, pitävät kiinni maan 4 tuulta
Numero 4 on mainittu Raamatussa 305 kertaa

Luku 5

Luku 5 kuvaa Jumalan armoa. (1)
Joh. 6:1-10 Jeesus ruokki 5000 = 5 x 1000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla.
2.Ms 30:23-25 pyhä voiteluöljy sisälsi 5 eri ainetta:
mirhaa, kanelia, kalmoruokoa, kassiaa ja öljypuun öljyä
Nooa mainitaan Raamatussa 5. kerran kohdassa 1.Ms 6:8 "Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä".
Ruut mainitaan 5. kerran kohdassa Ruut 2:2 "Ja mooabilainen Ruut sanoi Noomille: 'Anna minun mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä,
jonka silmien edessä saan armon'. Noomi vastasi hänelle: 'Mene tyttäreni!'"
Daavidin nimi mainitaan 5. kerran kohdassa 1.Sam 16:22 "Ja Saul lähetti sanan Iisaille ja käski sanoa: 'Anna Daavidin jäädä minua palvelemaan,
sillä hän on saanut armon minun silmieni edessä'."
Luku 5 esiintyy Raamatussa 318 kertaa

Luku 6

Luku 6 kuvaa ihmistä, syntiä, saatanan vaikutusta, suhteen puuttumista Jumalaan. (1) (4)
Maailman lukuarvo (kosmos) on 600 = 6 x 100
Jumala loi maailman 6. päivänä
1.Ms 3 Jumala käski ihmisen tehdä työtä 6 päivää
Orjien piti palvella isäntiään 6 vuotta
6. käsky on 'älä tapa'
Ilmestyskirjassa ihmisen luku eli pedon merkki on 666 = 6 x 111
Luku 6 esiintyy Raamatussa 199 kertaa

Luku 7

Luku 7 kuvaa hengellistä täydellisyyttä, pyhitystä ja puhdistusta. (1)
Luku 7 on Raamatun perusluku
1.Ms 2:1-3 Jumala lepäsi 7. päivänä ja pyhitti sen
3.Ms 25:1-4 joka 7. vuosi oli sapattivuosi
5.Ms 15:1-15 joka 7. vuosi tuli vapauttaa orjat ja antaa vapautus veloista
3.Ms 23:1-44 Herran kunniaksi tuli viettää 7 erilaista vuosijuhlaa:
pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ensihedelmän juhla, helluntai, pasunajuhla, suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla
1.Ms 6:9 Nooan nimi mainitaan Raamatussa 7. kerran, kun hänen sanotaan olevan hurskas ja nuhteeton
Matt. 18:22 Jeesus opetti, että on annettava anteeksi 70 x 7 kertaa
Ilmestyskirjassa numero 7 mainitaan 54 kertaa,
esimerkiksi:
7 seurakuntaa, 7 tähteä, 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 vitsusta, 7 maljaa, 7 enkeliä
Luku 7 esiintyy Raamatussa 735 kertaa ja järjestysluku 7. esiintyy 119 kertaa

Luku 8

Luku 8 kuvaa ylösnuosemusta, uutta elämää, uutta alkua, järjestystä. (1) (5) = 1 (alku) + 7 (täydellisyys) = 2 (liitto) + 6 (ihminen)
Vedenpaisumuksessa pelastui 8 ihmistä.
Nooan, Seemin ja Jaafetin nimien yhteinen lukuarvo on 58 + 340 + 490 = 888 = 8 x 111. Haam puuttuu, koska hän joutui kirouksen alle.
Daniel, Hananja, Miikael ja Asarja: 95 + 120 + 381 + 292 = 888 = 8 x 3 x 37.
Ympärileikkaus tuli suorittaa 8. päivänä
Ilmestyskirjan sanastossa on 888 sanaa.

IESOUS = 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888 = 8 x 3 x 37
Suomeksi Lukuarvo Tekijät Kreikaksi
Jeesus 888 = 8 x 3 x 37 Iesous
Kristus 1480 = 8 x 5 x 37 Christos
Pelastaja 1408 = 8 x 8 x 22 Soter
Herra 800 = 8 x 100 = 8 x 10 x 10 Kurios
Messias 656 = 8 x 82 Messias
Ihmisen Poika 2960 = 8 x 10 x 37
Totuus 64 = 8 x 8
Jumaluus 592 = 8 x 2 x 37

Luku 9

Luku 9 kuvaa Jumalan lopullisuutta ja hengen hedelmää.
= 3 x 3 (Jumalan täydellisyys)
Gal. 5:22 Paavali mainitsee 9 Hengen hedelmää: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen (vanhurskaus, totuus ja pyhitys)
1.Kor 12:7-10 Paavali luettee 9 Hengen lahjaa: viisauden sanat, tiedon sanat, usko, terveeksitekeminen, voimalliset teot, profetoiminen, henkien arvosteleminen, kielillä puhuminen ja kielien selittäminen
Matt. 27:46-50 Jeesuksen lunastustyö tuli päätökseen 9. hetkellä
Sana 'veri' mainitaan Raamatussa 99 kertaa
Luku 9 esiintyy Raamatussa 49 kertaa

Luku 10

Luku 10 kuvaa lakia, vastuuta.
1.Ms 1 sanat 'Jumala sanoi' esiintyy 10 kertaa
2.Ms 7-12 Faaraon sydän paatui 10 kertaa
2.Ms 20 Jumala antoi 10 käskyä Nooassa tuli täyteen 10. sukupolvi
Mal. 3:10 Kymmenykset tuloista kuuluvat Jumalalle
Matt. 25:1-13 10 neitsyttä
Luku 10 esiintyy Raamatussa 242 kertaa ja järjestysluku 10. 79 kertaa

Luku 11

Luku 11 kuvaa epäjärjestystä ja tuomiota. Se on
lain ja vastuun (luku 10) rikkomista. (1)
2.Ms 14:23-28 Egyptiläiset kärsivät 10 vitsausta, minkä jälkeen 11. oli tuomio heidän hukkuessaan vesimassojen alle
1.Ms 37:9 Joosef näki unen, jossa häntä kumarsivat aurinko ja kuu sekä 11 tähteä
5.Ms 1:2 11 päivänmatkan jälkeen Israelin kansa joutui vaeltamaan 40 vuotta erämaassa 4.Ms 13:25-14:31
Ilm. 20:11-15 Johannes näki 11 asiaa tuomion yhteydessä: suuren valkean valtaistuimen sillä istuvaisen kuolleet, suuret ja pienet seisomassa
valtaistuimen edessä kirjat avattiin avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä
kirjoihin oli kirjoitettu meri antoi kuolleet
Kuolema ja Tuonela anoivat kuolleet
heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se
heitettiin tuliseen järveen

Luku 12

Luku 12 on Jumalallisen hallinnon ja hallinnon täydellisyyden luku. Ilmestyskirjassa tuomiota
(luku 11) seuraa täydellinen hallinto Israelin kansa koostui 12 sukukunnasta
Matt. 19:28 "...saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa"
Luuk. 2:42-47 Jeesus oli 12 vuoden vanha, kun Hän keskusteli pyhäkössä opettajien kanssa
Joh. 19:11 Jeesus sanoi Pilatukselle: "Sinulla ei olisi mitään valtaa Minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä". Tämä lause sisältää
kerikaksi ja jopa suomeksi 12 sanaa.
Ilm. 21 kertoo uudesta Jerusalemista: 12 porttia porteilla 12 enkeliä
12 sukukunnan nimet 12 perustusta niissä 12 jalokiveä 12 apostolin nimet
kaupungin mitta 12 000 vakomittaa
muurin mitta 144 = 12 x 12 kyynärää
Luku 12 esiintyy Raamatussa 187 kertaa

Luku 13

Luku 13 on pahuuden, pelon ja taikauskon luku.
Luku 13 on 6. jaoton luku osoittaen ihmisen kapinaa ja syntiä.
1.Ms 10:15-18 Kanaanin ja hänen jälkeläistensä yhteinen lukuarvo on 3211 = 19 x 13 x 13.
1.Ms 10:26-29 Joktanilla oli 13 poikaa, joiden nimien yhteinen lukuarvo on 2756 = 13 x 212.
Joktanin nimen lukuarvo on 169 = 13 x 13 ja hän oli Semin 13. jälkeläinen.
Näissä jakeissa sanojen yhteinen lukuarvo on 10 647 = 13 x 13 x 64.

Almodad = 85
Selef = 410
Hasarmavet = 744
Jerah = 218
Hadoram = 255
Uusal = 44
Dikla = 139
Oobal = 108
Abimael = 84
Saba = 303
Oofir = 287
Havila = 59
Joobab = 20 = 2756 = 13 x 212
1.Ms 14:4
1.Ms 17:25
4.Ms 16:35-49 kohdassa Jumalan tulesta ja vitsauksista kuoli miehiä 250 + 14 700 = 14 950 = 13 x 1150.
20 Juudan kuninkaasta 7 oli uskollista ja 13 kääntyi pois Jumalasta.
Mark. 7:21-22 kohdassa Jeesus mainitsee 13 asiaa, mitkä lähtevät ihmisten sydämestä: pahat ajatukset, haureus, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka,ylpeys,
mielettömyys.
Jeesus tuli synniksi meidän edestämme (2.Kor
5:21).
Pilatuksen teksti "Jeesus Nasaretilainen,
juulataisten kuningas" -tekstissä "Jeesus
Nasaretilainen" sanojen yhteinen lukuarvo on 2197 = 13 x 13 x 13.
2.Tess puhuu Jumalan tuomiosta, luopumuksesta ja antikristuksesta. Tässä kirjeessä on 819 = 7 x 9 x 13 sanaa.
1. luvussa 234 = 2 x 9 x 13 sanaa
2. luvussa 312 = 4 x 6 x 13 sanaa, joista jakeiden 1-2 muodostamassa johdannossa 46 sanaa, jakeissa 3-12, jossa puhutaan antikristuksesta,
on 169 = 13 x 13 sanaa. Viimeisessä kehoitusosassa, jakeissa 13-17, on 97 sanaa.
2.Tess 2:8 jakeessa on kirjaimia 177 = 9 x 13 ja 2
Tess. 2:9-10 jakeissa 169 = 13 x 13. kirjainta.
3. luvussa 273 = 3 x 7 x 13 sanaa, joista vokaalilla alkavia sanoja on 126 = 3 x 6 x 7 ja konsonantilla alkavia 147 = 3 x 7 x 7.
Jakeet 13-18 muodostavat 3. luvun loppuosan, jossa on 77 = 7 x 11 sanaa, ja alkuosassa 1-12 sanoja on 196 = 4 x 7 x 7.
Juuda 8-13 sisältää 676 = 4 x 13 x 13 kirjainta.
Ilm. 12:9 "jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan" lauseen lukuarvo on 2197 = 13 x 13 x 13.
Lohikäärme-sana esiintyy ilmestyskirjassa 13 kertaa.

Suomeksi Lukuarvo Tekijät
Beelsebul 598 = 13 x 46
Lohikäärme 975 = 13 x 75
Kiusaaja 1053 = 13 x 81
Beliar 78 = 13 x 6
Murhaaja 1820 = 13 x 140
Käärme 780 = 13 x 60
Antikristus 1911 = 13 x 147
Demoni 975 = 13 x 75
Vastustaja 364 = 13 x 28

Luku 17

Luku 17 on voiton luku. Luku 17 on 7. jaoton luku.
Vedenpaisumuksen alkaessa taivaat aukenivat 17.
päivänä. 1.Ms 7:11
Nooan arkki pysähtyi vuorille 7. kuukauden 17.
päivänä. 1.Ms 8:4
Israelin kansa ylitti Punaisen Meren 7. kuukauden
17. päivänä. 2.Ms 8:27, 2.Ms 12:1-13, 2.Ms 12:37, 2.Ms 13:20, 2.Ms 14
Jeesus nousi kuolleista kuukauden 17. päivänä. Matt. 12:40
Psalmeissa mainitaan Jerusalemin nimi 17 kertaa.
Apostolien teoissa mainitaan 17 kieltä Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä.
Paavali mainitsee Roomalaiskirjeessä 17 asiaa, joka eivät voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, mutta joissa saamme jalon voiton.
Sana 'maailma' mainitaan Johanneksen
ensimmäisessä kirjeessä 17. kerran jakeessa 1.Joh 5:4, missä sanotaan: "Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on
se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme."

Luku 37

Luku 37 on Jumalan sanan luku tarkoittaen
Jeesusta, joka on Elävä Sana. Luku 37 on siinä
mielessä erikoinen, että kerrottuna luvun 3
kerrannaisella se muodostaa luvun jossa kaikki
numerot ovat samoja: 3 x 37 = 111, 6 x 37 = 222,
9 x 37 = 333, ...
Sanojen 'Jumalan kuva' lukuarvo on 1 369 = 37 x 37 Kol. 1:16
Ilmausten 'alussa Jumala' ja 'loi taivaan'
lukuarvot ovat 999 = 27 x 37 = 3 x 9 x 37 eli
(Jumalan täydellisyys) x (Jumalan lopullisuus) x
(Jumalan Sana). Lukuarvo 27 voidaan esittää myös tulona 3 x 3 x 3.
Sanojen 'Jumala', 'taivas' ja 'maa' yhteinen lukuarvo on 777 = 3 x 7 x 37.
Koko jakeen 1.Ms 1:1 lukuarvo on 2 701 = 73 x 37.
Myös jakeessa 1.Ms 1:2 ilmauksen "ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä" lukuarvo on 1 369 = 37 x 37.
Jeesuksen nimen lukuarvo on 888 = 24 x 37. Luku 24 = 4 x 6 ilmaisee, että Jeesus tuli ihmiseksi (=6) maailmaan (=4). Katso muut 37-kertoimet
luvun 8 esimerkeistä.

Luku 40

Luku 40 kuvaa koettelemusta, koeaikaa tai koetusta.
Israel vaelsi erämaassa 40 vuotta 5.Ms 8:2-3
Otnielin vallan alaisuudessa 40 vuotta Tuom. 3:9-11
Baarakin vallan alaisuudessa 40 vuotta Tuom. 5:31
Gideonin vallan alaisuudessa 40 vuotta Tuom. 8:28
Daavidin vallan alaisuudessa 40 vuotta 2.Sam 5:4
Salomon vallan alaisuudessa 40 vuotta 1.Kun 11:42
Jooaksen vallan alaisuudessa 40 vuotta 2.Kun 12:1
Filistealaisten vallan alaisuudessa 40 vuotta Tuom. 13:1
Eelin vallan alaisuudessa 40 vuotta 1.Sam 4:18
Saulin vallan alaisuudessa 40 vuotta Apt. 13:21
Mooses Egyptissä 40 vuotta Apt. 7:23
Mooses Midianin maassa 40 vuotta Apt. 7:29-30
Mooses vietti vuorella 40 päivää ja 40 yötä .2Ms 24:18
Elia kulki vuorella 40 päivää ja 40 yötä 1.Kun 19:8
Joona saarnasi: "Vielä 40 päivää, ja Niinive hävitetään" Joona 3:4
Jeesus oli 40 päivää erämaassa kiusattavana Luuk. 4:1-2
Jeesus vietti 40 päivää maan päällä ylösnuosemuksensa jälkeen Apt. 1:3
Mooseksen lähettämät Kanaanin maan vakoojat palasivat 40 päivän kuluttua 4.Ms 13:26
Raippaa sain antaa enentään 40 lyöntiä 5.Ms 25:3
Luku 40 esiintyy Raamatussa 146 kertaa.

Luku 50

Luku 50 kuvaa Pyhää Henkeä. Pyhä Henki
vuodatettiin helluntaipäivänä, joka oli 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Apt. 2:1-4
Telttamajassa oli 50 silmukka ja 50 kultahakasta 2.Ms 26:5-6
Telttamajan lännenpuoleisella sivulla oli yhdeksän 50 kyynärän pituista ympärysverhoa 2.Ms 27:12-13
50. vuosi on juutalaisille riemuvuosi 3.Ms 25:10
Luku 50 esiintyy Raamatussa 154 kertaa.

Luku 153

Luku 153 kuvaa hedelmän kantamista. Se esiintyy ainoan kerran Raamatussa Pietarin kalansaaliin kalojen lukumääränä.
153 = 17 x 9 = (voitto) x (hengen hedelmä)
Luku 153 saadaan laskemalla yhteen numerot 1-17.
Sanan 'kalat' (kreikaksi 'ichthues') lukuarvo on 1 224 = 8 x 153
Myös sanan 'verkko' (kreikaksi 'to diktuon') lukuarvo on 1 224 = 8 x 153
Hepreankielessä ilmauksen 'Jumalan lapset' lukuarvo on 153. Vastaavan kreikankielisen ilmauksen lukuarvo on 3 213 = 3 x 7 x 153
Kreikan sanan 'kanssaperilliset' lukuarvo on 1 071 = 7 x 153
Kahdentoista opetuslapsen nimien yhteinen lukuarvo on 9 629 = 7 x 9 x 153 Mark. 3:16-19
Johanneksen evankeliumin 21. luvussa kerrottu kertomus kalastamisesta sisältää 153 sanaa.

Luku 666

Luku 666 on mainittu Raamatussa pedon luvuksi.
Ilm. 13:16-18 sanoo luvun 666 olevan ihmisen ja pedon luvun
Jakeessa 17 käytettävä sana 'charagma' eli 'merkki' on 666. sana Ilmestyskirjassa.
Esimerkkejä sanoista, joiden lukuarvo on 666:
'Roomalainen' kreikaksi 'lateinos' = 666
'Roomalainen' hepreaksi 'romiti' = 666
Roomalaiset käyttivät vain osaa aakkosistaan numeroina:
I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500
Nykyistä lukua M=1000 vastasi ennen DD
Näiden yhteinen lukuarvo on I + V + X + L + C + D = 666
Paavin päähineessä lukee 'VICARIUS FILII DEI' eli 'Jumalan Pojan sijainen'. Tämän lauseen lukuarvo on 666.
Uudessa testamentissa on vain 5 sanaa, joiden lukuarvo on 666:
Matt. 8:25, Mark. 4:38 ja Luuk. 8:24 , missä kerrotaan myrskystä Galilean järvellä esiintyy kaikissa sama sana 'apollumetha' eli 'me hukumme', jonka lukuarvo on 666
'paradosis' = 'perinnäissääntö' (tai 'traditio') = 666. Tämä sana mainitaan Uudessa Testamentissa 13 kertaa.
Joh. 18:34 kohdassa, jossa sotilas puhkaisi keihäällä Jeesuksen kyljen, sana 'pleuran' = 'kylki' = 666
Apt. 19:25 'euporia' = 'toimeentulo' = 666
1.Piet 1:1 'diasporas' = 'hajallaan' = 666

Luku 888

Luku 888 on Jeesuksen luku.
Sanan 'Iesous' eli 'Jeesus' lukuarvo on 888 = 8 x 111
Kun Haam joutui kirouksen alle, jäi jäljelle 3 miestä, jotka uskoivat ja noudattivat Jumalan käskyjä:
Nooa, Seem ja Jaafet = 58 + 340 + 490 = 888
Dan 1:6-7, Dan 3:19-26, Dan 6:16-23 Jumalalle uskollisia olivat:
Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja = 95 + 120 + 381 + 292 = 888
Ilmestuskirjassa eli Jeesuksen Kristuksen ilmestyksessä on 888 kreikankielistä sanaa.

Luku 1000

Luku 1000 kuvaa Jumalan kunniaa ja täydellisyyttä.
1000-vuotinen valtakunta
Suurin Raamatussa esiintyvä luku on 10 000 x 10 000 Ilm 5:11-12
Ilm. 5:11-12 101 000 000 enkeliä antaa Karitsalle 7-kertaisen ylistyksen: voima, rikkaus, viisaus, väkevyys, kunnia, kirkkaus ja ylistys.


THEOMATICS

KUVAUS
Theomatics-nimitys muodostuu kreikan sanasta 'Theo', joka tarkoittaa Jumalaa, ja mathematics-sanan loppuosasta. Näin se
merkitsee 'Jumalan matematiikkaa'.
Theomatics opettaa, kuinka Jumala on kirjoittanut Sanansa matemaattisesti. Jokaisella sanalla on tarkka numeroarvonsa ja
paikkansa Raamatussa. Theomatics perustuu heprean ja kreikan kirjainten
lukuarvoihin. Sanoilla, lauseilla ja asiakokonaisuuksilla on oma lukuarvonsa.

HISTORIAA

Theomatics keksittiin vuosina 1975-1976 Portlandissa USA:n Oregonissa.
Vuonna 1979 Del Washburn kirjoitti yhdessä Jerry Lucasin kanssa kirjan 'Theomatics: God's Best Kept Secrect Revealed' (Theomatics: Jumalan
parhaiten kätketty salaisuus löydetty). Kirjaa myytiin n. 90 000 kappaletta.
Vuonna 1994 julkaistiin 663-sivuinen 'Theomatics II'-kirja.

MENETELMÄ

Jokainen Raamatussa mainittu luku on Theomaticsille avain.
Lasketaan kokonaisten asiakokonaisuuksien, lauseiden ja lauseen osien lukuarvoja.
Toisiinsa liittyvien sanojen, lauseiden ja asiakokonaisuuksien lukuarvot esiintyvät tietyn - asiayhteyteen liittyvän - luvun kerrannaisina.
Sääntöjä ovat kertoimet ja ryhmittely (clustering). Rymittelyssä sallitaan -2..+2 pyöristys lukuarvoille, jotta ne saadaan jaolliseksi tietyllä kertoimella. Esimerkiksi 700 ja 1500 ovat luvun 100 kerrannaisia, mutta ryhmittelytekniikalla myös 698, 699, 701, 702,
1498, 1499, 1501 ja 1502 ovat myös luvun 100 kerrannaisia.


LÖYTÖJÄ

Joh. 21:11 jakeessa opetuslapset saivat 153 kalaa.
Kaikki, mikä käsittelee kaloja ja kalastamista perustuu lukuun 153.
Tänä liittyvät kreikan sanat: 'kalat' = 153 x 8, 'verkko' = 153 x
8, 'paljon kaloja' = 153 x 8 x 2, 'ihmisten kalastajia' = 153 x 14.
Elämän puu sekä luvut 24 ja 240

1.Ms 2:9
'Myyeh Siv' = 'ja elämän puun' lukuarvoksi Theomatics saa 240. Tarkasti ottaen lukuarvo on 239, mutta +1 numeron ryhmittelyllä se saadaan
arvoksi 240.
'Myyeh' = 'elämä' lukuarvo on 24 x 3 = 72 (tarkasti 73)
1.Ms 2:7 "hänestä tuli elävä sielu"
'hye' = 'elävä' = 24
Tuom. 3:10 "Herran Henki tuli häneen"
'hvhy evr' = 'Herran Henki' = 240
1.Ms 3:14 "... syötävä multaa koko elinaikasi"
'kyye' = 'elinaikasi' = 24 x 2
1 Ms 3:22 "... ja eläisi iäti"
'yev' = 'ja eläisi' = 24
'elämä' = 24 x 3
'elävä' = 24 x 1
'ja eläisi' = 24 x 1
'elinaikasi' = 24 x 2
Luku 24 kuvaa siis ikuista elämää.
'elämän puu' löytyy Raamatusta 11 kohdassa: 1.Ms
2:9, 1.Ms 3:22, Snl. 3:18, Snl. 11:30, Snl. 13:12, ...

Etkö vielä ole jäsen?

Liity ilmaiseksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit

Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä.