Viimekesän matkalta, supportoitiin mielenosoitusta