IRC-Galleria

slEmppa

slEmppa

Warrior 'till I die!

Blogi

- Vanhemmat »

[Ei aihetta]Sunnuntai 19.02.2012 18:07

uliuliuli

[Ei aihetta]Sunnuntai 28.03.2010 22:13

Oo umtsumtsdindinofdsaflkjfsaf;?DFS?D

moi

Raised Fist @ Nosturi 25.9.-09Lauantai 26.09.2009 22:50

Helvetin kova keikka \,,/

Mitä keikasta jäi käteen: t-paita, hajonneet tunnistelaatat ja parit naarmut selkään.

asdMaanantai 14.01.2008 14:54

a
as
asd
asdasd
asdasdasd
asdasdasdasd
asdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasdasd
asdasdasdasdasd
asdasdasdasd
asdasdasd
asdasd
asd
as
a

Joulut!Sunnuntai 24.12.2006 18:24

Hyvää Joulua sullekki ketä tän luet =D

lolololoKeskiviikko 07.06.2006 04:02

lolololoololololololoololololololoololololololoololololololoolololololololololololololololoololollolol
lololoololololololoololololololoololololololoololololololoolololololololololololololololololololololol
oololololololoololololololoololololololoololololololoololololololoolololololololololololololololololo
lolololoololololololoololololololoololololololoololololololoololololololoololololololoololololololoo
lolololololoololololololoololololololoolololololololololololololololololololololololololololololollolol
- Vanhemmat »