• Tämä on sulle hanipöö x) <3

"Eläköön elämä ja yö..."