IRC-Galleria

Etsi blogeja

Toiminnot

Uusimmat kuvamerkinnät

« Uudemmat -
Mars asemalla otetaan talteen ihmisen ulosteet ja vesi joka on keino jolla elämää yllä pidetään..Ensimäisestä laskeutumisesta alkaen näin...
Heikentämällä siis siinä sosiaalisessa ja taloudellisessa asemmassa elävän elinoloja..

Ja jonka elämä on jo siinä taloudellisessa asemassa siis elävän elinoloja myöten tarkasteltuna siinä jamassa..

Työkykynsä ja koulutuksensa ei sovellu työpaikkoihin joita on tarjolla ja ei siintä syystä voi ottaa vastaan työpaikkaa..

ja siis kiusata juuri siis tästäkin syystä tätä siis teettämällä tätä..

Aivan siis turhaa ja tyhjää pyrökratiaa..

Ei tule työllistymään koska ei ottaa vastaan työtä johon hän ei sovellu ja ei ole siihen mitään siis koulutusta..Jos saat 20 euroa lisää leikattu pois toimeentulostasi 40 euroa työnteko ei kohenna muuta elinolojasi..

Erityisryhmissä työnteon merkitys ja jopa arvo katsottu menoeräksi josta tulee työn tehneen tulee maksaa jotta saa tehdä töitä..

Meillä ei ohjata kouluteta ihmisiä tekemään työtä syrjäytetään eläke ja siis sosiaaliturvan varaan..

Jäi kesken nyt siis pitäisi ottaa lainaa korolla jotta voisi tuonkin tehdä valmiiksi esineeksi kun on jo ikääntynyt ja alkaa ..


Yritys hankkia ammattitaitoa johti uudelleen syrjäytämiseen ja kukaan ei ota minua mihinkään firmaan ja suojatöihinkään en pääse..

Suojatyökeskus ei minua ota koska en riittävästi ole kehitysvammainen ja kuulu sinne 1989 jälkeen vain syrjäytetään uudelleen..

Normiin ja siis määritelmään ei mahdu ja ei voi luokitella tai siis lokeroita johinkin käsitteeliseen karsinaan..

Ja siis niin voisi sinne edes nyt siis sijoittaa..

Läsnäoloni olisi niin sen koulun tai siis työyhteisön yleinen leimaava ja näkyvä yhteiskunnallinen muutos vaatimus ja sen paineen julkikuva..

Ja sen merkitsee sitä mutosta johon ei olla valmiita..

Vuosien 1986 -90 välillä yritin irrota lokeroinnista luokittelusta joka sulkee mahdollisuuksia pois elämästäni ja siintä !


En voi olla edes palvelun tuottaja jo siis on syy miksi yhteisö ei halua minua muistaa minulla on sama sosiaalinen asema...

Ja eläketurva sosiaaliturva joka on kehitysvammaisella..

Palkkaa tai ansioita ei siis voi olla ja en voi edes ansioitua ja en sijoittaa resursseja siinä mitassa kertyisi pääomia..

Erityisryhmissä elät eläke ja sosiaaliturvan varassa asut kotona siinä on etuna se on jonkin verra resurssejakin !


Psykologin istunnoissa tätä ei voida käsitellä ei tätä psykologia edes nyt kiinostaisi sitä miettiä saati antaa sille merkitystä..

Tämä tekee jo koulutuksesta kysymyksen mitä merkitystä sillä on jos on näin..

Ja ei kerry säästöjä ansioita enkä maksa veroja työstäni..

Tätä ei haluta siinä siis koulussa johtokunass ja opettajakunassa rehtorin toimessa ottaa esille..

Koulutus on jo se haaskattu resurssi uusi luokanvalvoja ei halua haaskata omaa koulutuksensa resurssia tähän..

Hän tietää nämä useinmiten menee suojatöihin ja se on lähes aina juuri sitä siis palkatonta suojatyötä..

Suomessa koulutus ei silti vielä edes merkitse sijoittautumista työtehtäviin joihin todella soveltuu..

Eikä ole tutkintaa joka mittaa tökykyä ja osaamista..

Ensimmäisenä vuonna oli opettaja jolla oli tähän valmius ja tahtotila hän kertoi tämän ja siis osaisi motivoida sitä siis opiskelua..

Tätä hän ei uskaltanut kertoa aiheutuisi motivaation romahdus jos saisi tietää todennäköisimmän kohtalonsa ennakolta käsin..

-toivari-( ͡° ͜ʖ ͡°)Luonut: -toivari-Keskiviikko 10.08.2022 17:33

Murdured
Olin väärässä. Olin erittäin väärässä.
Tiede saa nyt niitä siis resursseja lisää löytää se löydettävissä oleva niin oli se..

Tieteen ja siis tutkimuksen siis alkuperäinen autonominen ja riippumaton merkitys..

Millä tavalla tätä asiaa halutaan avata tieteelle!

Ja perus tutkimukselle se on siinä yhtälössä me löydämme nyt siis tästä aurinkokunastamme..

Vain sitä ääriolojen alkeellista elämää..

Emme merkkejä mitään siis älyllisestä elämästä ja siis jo tapahtuneista vierailuista juuri siis täällä 1900 luvulla..

Ja argeologisina löytöinä fossiileina..

Joita on maapalolla tai mars planeetalla ja kuussa..

Pieni valtaa käyttävä ihmisistä koostuva organisaatio pimittää tietoa joka ei ketään vahingoita tai siis ole vaaraksi ihmisille..

Me olemme niin monen elämänmuodon geneettisen muokkauksen tulos vain ehkä apinat on ehkä alkuperäisväestöä tällä planeetalla..

Ydinasevallat on sopinut ihmisiä saa siepata käyttää hyväksi..

He on saaneet siintä käyttöönsä teknologiaa..

Ja jota on vaikea soveltaa ja käyttää tällä plannetalla..


Jos tuo teknologia otetaan käyttöön siviilipuolella..

Ja siis tämä nykyinen talous järjestelmä tiensä päässä ja siis energia on sen jälkeen todella siis lähestulkoon ilmaista..

Maapallon ainoa resurssi on elämä..

Ja siintä johtuen ihmiseen on myös juuri siis siintä syystä jopa talennettu perimää..

Joka on peräisin toisista elämänmuodoista..

Teknologinen kehitys ei estä sitä ihmisen tietoisuus kehittyy..

Siis monin tavoin siis tietoisuuden korkeimalle siis tasolle..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Ei ole suunitelma tai tarkoitus tulisi ilmi planeetallamme olisi jo vierailtu ja sitä myöten ydin asesupervalloilla on tarkoitus edistää sitä..

Pieni osahan ihmisistä pitää sitä tietoa näyteitä siintä omissa käsissään me eme ole yksin vierailuja tapahtuu..

Ja todella aika siis säännöllisin välein täällä..

Ihmiskunta on jo silti jopa siis aikojen saatossa perimältään niin moneen kertaan muokattu..

Ettei sillä ei enään ole niin suurta merkitystä..
Ei tainnu olla hius-asetukset ihan kohillaan. 8)
Velmu 4v, vieläkin niin vauveli. :)
Kaikki on resurssien kautta tapahtuvia siis muutoksia ja sitä muutosta ei ole eikä tule ilman sitä riittävää siis taloudellista resurssia..

Suuri muutos on tulee maailmankuvaamme!

Ja koska nyt siis tiede avaa mielle merkittävän muutoksen ajatteluumme ja sitä kautta elämäämme..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Muutos joka voi nyt tässä todella siis nyt silti vielä siis tapahtua nyt on me havaitsemme sen emme ole maailmankaikkeudessa yksin..

Avaruusharhoja joita on tuhannet nähneet tietyinä aikoina vaikkapa risteyksessä 1990 luvulla siintä 2000 luvulle asti !


Minulle muutos on ja olisi sama kysymys erona aiempaan on jos elän vielä toimintakykyisenä vanhaksi asti..

Muutos on mahdollinen jos on se riitävä taloudellinen resurssi jota ei ole ollut tähän tulataessa on jo merkinnyt ei voi olla mitään muutosta..

Sisäinen tietoinen muutos on siintä syystä estynyt..

Olen tehnyt tämän 1986 -89 paikalliset ei sitä kirjoita paikalliseen historiaan joka on vaikuttanut kaikkeen siihen.....


Joku käskee luvuttamaan ei ole muutos on kyse siintä muutosta ei ole siis siinä tilanteessa tapahtumassa..

Sama koskee kaikkia mutoksia..

Nyt sitä resurssia ei ole enään sitä ei voi ottaa eläketulostani ei ole sitä enään otan siintä lähden matkalle..

Ruokolahdella käynti vaatii resurssia joka edellyttää on arpajaisvoitto ja jotta voi tehdä valintoja pohjautuu aina resurssiin..

Aina siis on ja oltava silti niitä siis muutoksen mahdolistavia...

Ja siis voima varoja ja resursseja käytettävissä..

Tätä en voi ohittaa ja jos sen edessä pakko luovuttaa siintä syystä joku ehdolisti sitä luovuttamista...

Ja satuin olemaan ajatuksissani siinä muiden tiellä..

Köhän jälkeen on pää mieli niin vielä tukossa ei ole huomioinut olevansa esteenä ja puhuin aiheutui tuo siis reaktio..
Erityisryhmissä ihmisen mielen siis sisällä voi olla tämä !

Ja miksi siis minä olen aina se riittämätön mikään ei riitä muille näyttönä olen jotakin ja osaan jotakin..

Ja siis koska se asenne on eriarvoistavaa!

Vaikka teet mitä se ei siis riitä muille ihmisille näyttönä siintä olet jotakin osaat jotakin hyvin..

Psykologit ei ota aidosti vastaan arvostelua !

Ja koska he ei sitä tee terpia ja palvelujen kautta..

Ja netissä ja siis sen kautta tuleva siis se arvostelu torjutaan aina lopulta kukaan ei sinun kanssa keskustele..

Koska 1980 luvun alussa et pääse erityiskouluun jossa olisi tehty siis se tutkinta jossa..

On se työkyvyn ja työtehtäviin siis se soveltuvuuden läpikäyminen jo siis siinä ammatikoulussa..

Ja 1980 luvulla vuosikymmenessä ne siis 5-6 psykologia joista jokainen ohitti tämän ja tähän tähtäävän kysymysten asettelun..

Tämä on ollut paikkakunan siis se kolektiivinen asenne hallinossa ja..

Mielenterveyspuolella on se kontrolli ja vahva kuri..

Ja jossa sitä voimakasta ja jopa siis oikeutettua arvostelua..

Jota ei päästetä aina edes käsittelyyn asti läpi systeemissä..

Siellä on vaatimus täydellisestä siis oikein käytöksestä ja rikot normin ja säännön siis etiketin ja protokollan..

Psykologin toimessa oletetaan on kyse ..

Mielenterveysongelmista johtuvia käytöshäiriöistä..

Voimavaroja osaamista ei käsitellä kaikki on sitä ja se jopa taideterpeutti on lokeroinut ja eristänyt sinut ryhmästä pois..

Luvan psykologilta ei tarvitse ottaa ryhmään mukaan..

Se mitä minä teen on juuri se mielenterveysongelma..

Ja jo siis siintä taas johtuu se miten yhteisö ja yhteiskunta siis kohtelee minua ihmisenä..

Minun elämä Lapsena on ja pojan suhde valta tai alistussuhde minua on alistanut terapeutti joka on siis se Nainen....


Ja mutta syitä ei vain käsitellä jos ne on...

Ongelma on kaikkea muuta kuin sinun siis mielenterveysongelma sitä ei käsitellä kirjata syynä...

Sinun siis outoon käytökseen..

Ja psykologia ei arvostella siintä hän niin toimii..

Erityisryhmissä elät eläke ja sosiaaliturvan varassa asut kotona siinä on etuna se on jonkin verra resurssejakin !


Muille ihmisille se on oman siis riittämättömyyden kokemusta sisällä on siis se negatiivinen kokemus..

Juuri siis siintä miten sinua on kohdeltu..

Minun sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa jo minun on turha edes yrittää olettaa avunhakemisella on auttavaa merkitystä..

Mitään millä on merkitystä sitä on turha yrittää ottaa esille sosiaalihallinossa ja psykologin ja psykiatrin toimessa..

Lakiin asetuksiin ei ole merkitty velvoitetta sitä käsitellä niin mistä ne ja nuo syyt johtuu mikä on todella syy tähän ja tuohon ongelmaan..

Riittämätömyys saa sinut puhumaan lopulta vain suututat psykologin ja tämä ei sitä kirjaa silti tämä ahdistuu ja siis turhautuu työhönsä..

Minun riittämättömyys on terapiasuhteessa psykologin itsensä syvin siis se tuntemus..

Ja minä sitä ruokin ja kasvatan hänen omalla kohdalla..

Mitä minä olen tehnyt on kolektiivisessa yhteiskunan tietoisuudessa osin ohitettu ikään kunin sitä ei olisi tapahtunut !


Jos ammattitaiteilija olisi tehnyt sen mitä minä olen tehnyt hän pääsisi jo sillä pakallislehtiin ja mediaan pienenä uutisena..

Mikään ei riitä on monelle erityisryhmissä sisäinen kokemus siintä erilaisuutta kohdellaan yhteiskunassa sillä tavalla..


Erityisryhmissä elämäsi on jo siinä ja tässä ennakolta monen muun siis jo ihmisen palvelusuunitelmaa ja et itse asiassa teen omaa suunitelmaa..

Odotetaan täydelisen hyvää käytöstä muiden huomioon ottamaista !

Ja kun he ja ne päättää sinun kaikista siis asioistasi..

Ja erityisryhmissä on myös se kontrolloitua miten voit olla ja elää mitä ei voi tehdä..

Olin vaikea ja hankala oli sitä asetin itseni saman vertaiseksi!

Siis kuin tämä siis voin psykologina minua opastaa ja ohjata siis nyt olla häntä tätä kohtaan kriittinen..

Tämä ei ymmärrä tätä näkökulmaa..

Ja yrittää olla edelleen se joka lokeroi luokittelee normittaa määrittelee asettaa minut tietyyn..

Sosiaaliseen lokeroon ja katekoriaan ennakkomääritelmäänsä ja minua ei silti aidosti edes kuuntele..

Asiaa kasautuu vuosia lisää psykologin toimeen..

Jumiuttaa siis jopa psykologin joka vaihtuu sama toistuu monta kertaa..

Tuossa olen korjannut seinää osin vanhaa lauttaa ja ostamaani vaneria kyltti on uusittu panderollin avulla...


Psykologit ja koulutetut suunittelee elämääsi sinulle itsellesi ei jää se mitä voit tehdä eläketulollasi..

Vaikka teet tai et tee mikään sinun itse kohdalla ei muutu ja ja et saa
siintä muuta palautetta..

Ja olet niin tehnyt että siis vain sinäkin siis harrastat taidetta..

Avaruusharhoja 1980 luvun alussa psykologin ja psykitarin toimessa ne oli psyykkinen sairaus jota piti lääkitä pois..

Avaruusharhoja joita on tuhannet nähneet tietyinä aikoina vaikkapa risteyksessä 1990 luvulla siintä 2000 luvulle asti !


Yhtenä päivänä ilmoitetaan sinua ei siinä enään siis todella tarvita ei ole selitystä miksi on niin päätetty..

Juuri sitä miten erityisryhmissä sinua kohdellaan et ole palvelun tuottaja olet käyttäjä ja työntekosikin on yhteiskunalle valtiolle menoeränä..

Et siis ole tehnyt mitään tuottavaa työtä työsi ei ole sitä..

Jää eläkevarojen anomusten varaan joihin yleensä tulee ei vastaus joita tehdään täysin turhaan..

mirmerihupsuliLuonut: mirmeriPerjantai 05.08.2022 21:32

-toivari-[Ei aihetta]Luonut: -toivari-Perjantai 05.08.2022 06:34

Palaan 1986 -89 aihepiiriin ja siintä 1990 luvulle aina 2000 luvulle asti ja tietää joitakin hankintoja..

Lähinnä teknisten siis välineiden suhteen on se mitä pitää tehdä hankkia ja on nyt siis vähän ikäväkin käänne..

Ja ikäännyn ja luovun luovutan nyt siinä mielessä monin tavoin..

En enää oleta voivani vaikuttaa sillä siis samalla tavalla kuin siis vaikutin moniin siis asioihin todella 1986 - 89 ja 1990 - 2010 asti..

Tämä ei liity nyt olevaan millään tavalla samalla kun kuoriudun pois siis siintä aiheutuu aina jotakin kitkaa suhteessa muihin siis ihmisiin..

Sopivasti kesäköhän jälkeinen tilanne olin päätäni myöten tukossa ja siis tapahtuu sosiaalisia kömähdyksiä tilanteita..

Sanon jotakin muut saattaa käsittää sen silti siis väärin..

Olen sisäisesti jotakin aivan muuta ei nämä ihmiset minua tunne kuin he niin sen olettaa olevan he tuntisi minut niin hyvin kuin väittävät..

Tämä ei ole näin he olettaa ja luulee ja se ei silti ole niin kuin..

Syntyy puolin ja toisin siis väärinkäsityksiä..

Vuosien 1986 -90 välillä yritin irrota lokeroinnista luokittelusta joka sulkee mahdollisuuksia pois elämästäni ja siintä !


Lähinnä skanneri ja ehkä tulostin ja nyt en enään sisäisesti satsaa sitä no energiaani nyt olevaan..

Tuossa olen korjannut seinää osin vanhaa lauttaa ja ostamaani vaneria kyltti on uusittu panderollin avulla...


Kultuurin lähihistorian muokkaamista siintä näkökulmasta käsin jossa nyt selkeytyy miksi näin tapahtui..

Ruokolahti 1990 ja 2000 luvun alussa paavolan markkinat ja kaikki tekemäni on otettu eläktulostani tähän kaikkeen !


Resursseja muuhun ei ole kahden vakuuseläkkeellä kuluu jokin aika viedä tämä päätökseen..

Olen tehnyt tämän 1986 -89 paikalliset ei sitä kirjoita paikalliseen historiaan joka on vaikuttanut kaikkeen siihen.....


Kokemustieto siintä lähihistorian aikana erityisryhmiä kohdeltu niin he ei voi olla palvelun tuottajia..

Ja siis tai yhteisössään näkyviä henkilöitä..

Tämä asenne on osin edelleenkin totta ja vaikuttanut minun kokemaani ja koskenut minua ennakkoluulot oletukset siintä..

Tilataide tila 1986 - 89 oli näin olen sen kautta kuvannut tämän näin tässä kohtaan oli pöytä sinä aikana jona siinä....


Yläparvi oli tilataide tila 1986 -89 ja..

Ja siis 2000 -2012 diskotila oli siis taidetilana saattoi olla tapahtumien aikana auki..

Vasta 2000 luvulla kun ammattitaiteilija otti siis eläkevuosiensa kautta siis asiakseen pitää yllä taidetilaa..

Kolektiivinen yhteisö unohti siis tietoisesti tämä oli jo siis totta 1986 - 89 tätä pakko pitää yllä siintä syystä..

Ja siihen niitä resursseja olen ottanut eläketulostani..

Nyt itseasiassa mikään ei ole muuttunut sen suhteen miten asian tila on pakko pitää yllä sitä tavalla tai toisella..

Elämäni loppusuoralle asti on näin..

En ehkä enään ole kuin osanen historiaa siltä osin mikä on nyt vain siis tehtävä niin..Mikko Syrjänen Tähteläinen muusikon tuotos..

Ja joka ryydittää tätä mihin on tultu..

Pakko tehdä näin mitään resursseja ei mahdolista enään muuhun siis edes asettaa..

Ja siis kuin siis siihen materiaali on muokattavissa..

Taloudellista hyötyä sintä ei ole on sisäinen arvokysymys..

Ihmisyhteisö ei tule koskaan siis muuttamaan asenteitaan ja muutos ei tapahdu edes nyt elävän siis ihmisen kohdalla..

Ja se sama mitä se oli jo aiemminkin..

Siintä seuraa jonkin verran jopa nyt kielteisiä tuntemuksia ja sitä ei siinä mielessä käsitellä..

Minulla pitäsi olla taloudellisia resursseja joita ei ole tuon umpikujan siis ohittamiseen...

Ja niitä siis ei ole..
Varsinaisesti on ollut niin 1900 luvulla ydinasevaltojen siis asevarusteluun!

Ja ydinaseisiin situotunut ja se siis ydinaseilla on 1900 luvulla ylläpidetty maailmantuhon ydinase varustelun pelkotilaa ja kontrolloitua pelkoa..

Avaruustutkimus on sitoutettu kontrolliin sille myönnetään resursseja ja määrärahoja niin niukasti tiede ja tutkimus on teoreettista..

Nyt on vasta sieltä täältä tehty mars planeetalla siis niitä pinta raapaisuja joilla on merkitystä mutta..

Pohjimaiseen kysymykseen ne ei vastaa oliko vaiko onko planeetalla siis minkään laista elämää nyt vai onko siellä ollut elämää..

Noin 3-4 miljooonaa vuotta aiemmin..

Nyt 2020 luvulla monet kriisit nopeuttaa tieteelistä tutkimusta ja teknologista kehitystä siintä olin tietoinen jo 1980 luvulla..

Ei enään ole kyse vuosikymmenistä vuodessa tapahtuu jokin läpimurto koska on käytössä..

Teknologisia välineitä joita ei ole aiemmin siinä mitassa käytetty..

Tapahtuu monia muutoksia..

Ja joita edeltää monet argeologiset löydökset on uudelleen tutkittu sillä yksityisillä ihmisillä on näitä teknologisia siis välineitä käytössään..

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Siintä syystä ja sen siis perusteella sinä aikana ei tiede ja tutkimus ole voinut olla..

Itseohjautuva ja autonominen riippumaton siintä valtapolitiikasta..

Tuloksilla on merkitystä ei tuloksettomilla tutkimuksilla..

Ydinasevaltiot ja tutkimuksen rahoittajat on voineet sanella..

Jopa tieteen ja tutkimuksen toimintaa voitu ohjata sanella määritellä sitä resurssien myöntämisen ehdolistuksilla..

Ja ei myönnetä voimavaroja resursseja sen kautta ja valtioiden hallinnon toimesta käsin sanellaan tieteyhteisöjä ja yliopistoja..

Ufoilmiötä ei ole voitu tutkia tieteen ja tutkimuksen menetelmien käyttäen tai siis menetelmiä..

Ja kehittämällä siis uusia menetelmiä tutkia perusteilla joilla tutkimusten tulosta ei ole ennakolta käsin määritelty..Siis 2000 luvulla kun mars ohjelma avataan uudelleen!

Nyt jo olisi voitu lähettää mars planeetalle ohjelmia joilla noin ollen siis kahden kilometrin mittainen..

Aika ohut valokaapeli vedetään pinnan alaiseen luolaan..

Voi olla jopa sulaa vettä ja jäänteitä olosuhteista planeetta oli enemmän maapallon kaltainen kuin mitä se nyt on..

-toivari-[Ei aihetta]Luonut: -toivari-Keskiviikko 03.08.2022 07:52

Ihmiskunta ajautuu umpikujaan ja jossa on talous ja valtajärjestelmän on pakko mukautua ja muuttua..

Köyhyys ja eliolot yksin siis pakottaa ihmisen elämään..

Siis ihmisen jopa siis nyt koettava elämä pelkonsa kanssa siis planeetan itsetuhoon johtavasta todellisuudessa..

Hyvin siis jota pieni osanen ihmiskuntaa ohjaa kohti tätä vääjämätöntä siis tuhoa..

He saa etuoikeutensa ase ja sotateollisesta tuotannosta sota aiheuttaa planeetan siis ilmakehässä on aiempaa enemmän saasteita..

Jopa nyt energiateknologia on kehittyneempää ja käyttää tehokkaammin energiaa ei ole niin suuria päästöjä..

Väestössä on jo nyt niitä vajaatyökykyisiä..

Ja he ei enään voi olla työelämässä suojatyöllistäminen on..

Niin sanottua ruokapalkalla tehtyä työtä jota kehitysvammaiset tekee..

Työn kuluja silti otetaan heidän eläketulostaan he ei välttämättä mitään ansaitse tekemällä työtä..

Työntekokin katsotaan siinä todella vieläkin menoeräksi yhteiskunan ja valtion resursseja kuluttavaksi työterpiaksi..

Ja työttömille ja elää toimeentulon äärirajalla..

On ihmisiä joita tämä palkaton työ ei motivoi he vain elää siinä köyhyys loukussa ja toimeentulon äärirajalla..

Johtaa ongelmiin jotka on jo nyt siis nähtävissä..

He ei ole mukana siinä he alistuu tai on hyväksyneet tämän kohtalonsa tämäkin johtaa siihen umpikujaan...

Ja he ei enään ole muussa aktiivisia kuin hakeutumaan siis avustujonoon jossa he saa kuukauden anoksensa ruokaa ja lääkeitä ..


Ja nyt on edessämme monia muutoksia!

Ja ihmiset ei enään vain voi olla siinämielessä aiemmin vallinneen suhteen välinpitämättömiä..

Sotiminen luononvarojen haaskaaminen sotimiseen yksin siis todella tekee tyhjäksi kaiken muun..

Päästän irti vaikka sielun sopimus jatkuu elämäni loppuun asti ei ole mitään muuta ihmiskunta tekee nyt valintansa !


Tämä on nyt näin ihminen on jo tietoisuustasolla jossa tätä ei ole haluttu siis ottaa mediassa esille..Evoluutiohyppy ehdolistaa muutoksen joka on pysyvä muutos ja joka on mahdolista nyt niin tapahtuisi..Mutta edellyttää nytkin siis sitä mikä tai mihin ei olla valmiita ryhtymään koska..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Tiedeyhteisöt ei ole talouden ja vallankäytön kontrollin suhteen edes nyt itsenäisiä..

Itseohjautuvia ja autonomisia ohjelmia ja riippumattomia määrärahoista..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Valitsevan kyseenalaistaminen!

Ja se ei tuo sille lisää niitä resursseja ja määrärahoja ja yritää siinä vain kyseen alaistaa valitsevaa tieteen kapealaista siis valtavirtaa..

Yhtälailla jos arvostelet epäkohtia joita on yhteiskunassa ja hallinossa ja valtion lakien säätämisessä..

Todellisuudessa 1900 luvulla ei ole ollut kaikkien saatavilla olevaa kuntoutusta..

Ja ylläpidetty kuntoutukseen ja koulutukseen sitoutunutta ja työkykyäsi ylläpitävää ja sitä motivoivaa systeemiä..

Laitokset on täynnä ihmisiä ja joiden kohdalla tuo kohtelu johtaa ennen aikaiseen työkyvyn ja toiminta kyvyn menetykseen..

Ikääntyminen heikentää työkykyä..

Ja jo vammautuminen ja syrjivä negatiivinen marginaaliin lokeroiminen luokittelu..

Suomessa ei ole 1900 luvulla edes poliitista tahtoa..

Siis muuttaa kaikia siis lakeja ja asetuksia niin tuo kuntouttaminen ja se kouluttaminen olisi kaikkien saatavilla..

Puhumattakaan siintä ihmisen voimavarat ja resurssit olisi huomioitu..

Väestöllinen poistuma siis työmarkkinoilta on jatkunut sukupolvia koska nyt pysyväksi jäänyt poistuma..

Työttömiä on kohdeltu polkutyövoimana jotka ei ansioidu asema ja työn arvo sama kehitysvamaisen työpanos..

Pitäisi tulla eläketuloonkin siis palkitseva lisäansio..

Ei mitata ja tarkastella siis kehitysvammaisen voimavaroja ja resursseja joita on ja joilla merkitystä sen kannalta katsoen..

On ollut työkyvyltään ja jo osaamiseltaan oikeaan palkkaa siltä pohjalta katsoen oiketettuja ihmisiä..

turolJa siis nyt on näin...Luonut: turolPerjantai 29.07.2022 20:28

Paluu syklidisen muutokseen!

Ja on aina käänteinen siis se palautuminen prosessin alkuun uusi alku jos elän voin säilyttää toimintakykyni..

Paluu syklidisen kehityskulun alkuun on aina uusi alku näin pohjimiltaan vain on nytkin minun elämässäni !


Aloitan prosessin siintä kohtaan 1986 - 89 syklidisen kehityskulun kautta ja tämä on sitä mihin..

Ne monet siis jälkeeni tulleet sukupolvet ei ole saaneet mitään siis otetta..

Vuosina 1986 - 89 olen tehnyt tämän todeksi yläparvella oli taidenäyttely siihen palaan siintä syystä koska on aika...


Todellisuudessa se taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus syrjäyttää ne jotka kuuluu erityisryhmiin jotka on katsottu..

Mielenterveyskuntoutujiksi tai kehitysvamaisiksi joilla MBD synnynnäinen neuropsykitrinen valuvika tarkkaavaisuus ja hamotushäiriö..

Asperger TAI Cp-vamma ylivilkkaus..

Kaikki tekemäni eläkeestäni irrotetut resurssit on otettu aikanaan vastaan ja ei enään tarvita heitetty ihminen syrjään !


Mahdollisuus irrottaa eläketulosta resursseja on poissa nyt 2020 luvulla ja anomuksia saisi kirjoittaa satoja per vuosi saamatta mitään..

Olen tehnyt tämän 1986 -89 paikalliset ei sitä kirjoita paikalliseen historiaan joka on vaikuttanut kaikkeen siihen.....


Minun asemassa sinä et saa työstäsi palkkaa..

Siintä syystä torjun ne ihmiset jotka aiheuttaa elämääni kaaosta koska he ei ole rakentavaa seuraa..
« Uudemmat -