IRC-Galleria

Kattila-Mauri

Kattila-Mauri

Ei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah ja Muhammad on Hänen profeettansa

Naiset islamissaTorstai 10.10.2013 17:27

1 - IHMISOIKEUDET

Islam, 1400 vuotta sitten, teki naiset miesten kanssa tasa-arvoisiksi Jumalan ylistämisessä ja palvomisessa - asettamatta rajoja hänen moraaliselle etenemiselleen. Lisäksi islam teki naisista tasa-arvoisia ihmisyydessä miesten kanssa.

Koraanissa Naisten suuran ensimmäisessä jakeessa Jumala sanoo: "Ihmiset, pitäkää kunniassa Herraanne, joka on teidät luonut yhdestä hengestä ja hänestä luonut hänen puolisonsa ja näistä molemmista antanut lukuisain miesten ja naisten levitä maailmaan. Pitäkää kunniassa Jumalaa, jonka nimessä toinen toiseltanne anotte ja vaaditte; myöskin kunnioittakaa verisiteitä (niitä kohtuja, jotka ovat kantaneet teidät). Katso, Jumala valvoo ja vartioi teidän elämäänne." (4:1)

Koska naiset ja miehet ovat peräisin samasta paikasta, he ovat tasa-arvoisia ihmisyydessä. Naiset eivät voi olla luonnoltaan pahoja (kuten joissain uskonnollisissa näkemyksissä) tai silloin myös miehet olisivat pahoja. Yksinkertaisesti kumpikaan sukupuoli ei ole toista parempi, koska silloin ne eivät olisi tasavertaiset.

2 - KANSALAISOIKEUDET

Islamissa naisella on perustavanlaatuinen valinnan- ja ilmaisunvapaus, mikä perustuu sille, että hänet tunnustetaan yksilölliseksi persoonaksi. Ensiksikin hän on vapaa valitsemaan uskontonsa. Koraanissa sanotaan: "Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, oikea tie on selvästi erotettu harhateistä". (2:256)

Islamissa naisia kannustetaan tuomaan esiin mielipiteitään ja ajatuksiaan. Useiden Profeetan (sallalahu aleihi wassalam) perimätietojen mukaan naiset esittivät kysymyksiään suoraan hänelle ja tarjosivat mielipitetään koskien uskontoa, taloutta ja sosiaalisia asioita.

Musliminainen valitsee aviomiehensä ja pitää nimensä avioitumisen jälkeen. Musliminaisen todistus on pätevä oikeudessa. Itseasiassa asioissa, jotka ovat tutumpia naisille, heidän todistuksensa on ratkaiseva.

3 - SOSIAALISET OIKEUDET

Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi: "Tiedon etsiminen on pakollista jokaiselle muslimille (miehelle ja naiselle)". Tämä koskee niin Koraanin ja hadithin tuntemusta kuin muutakin tietämystä. Niin miehillä kuin naisillakin on kyky oppia ja ymmärtää. Koska on myös pakollista käyttäytyä hyvin ja tuomita huono käytös kaikilla elämän osa-alueilla, musliminaisten täytyy hankkia oikeanlainen koulutus tästä velvollisuudesta omien kykyjensä ja kiinnostustensa mukaan.

Kun kodin hoitaminen, aviomiehen tukeminen, lasten synnyttäminen, kasvattaminen ja opettaminen ovat hyvin arvostettuja naisten rooleja, hän voi käydä myös töissä kodin ulkopuolella, kunhan pystyy hoitamaan velvollisuutensa kotona.

[Naisen ei kuitenkaan ole mikään pakko mennä naimisiin tai hankkia lapsia, ellei hän halua. Historia on täynnä hyvin hurskaita musliminaisia, jotka omistautuivat jollekin muulle uralle kuin äitiydelle/perhe-elämälle, esim. Fatimah Sa´d al Khayr ja 'Aisha.]

Mitä tulee äitiyteen, Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi: "Paratiisi on äidin jalkojen juuressa." Tämä osoittaa, että yhteiskunnan onnistuminen voidaan jäljittää seuraamalla äitejä, jotka kasvattivat sen. Ensimmäinen ja suurin vaikutus ihmiseen on turvallisuuden ja kiintymyksen tunteella sekä harjaannuttamisella, joka saadaan äidiltä. Näin ollen, jos nainen haluaa lapsia, hänen täytyy olla koulutettu ja tunnollinen ollakseen kyvykäs vanhempi.

4 - POLIITTISET OIKEUDET

Islam antoi naiselle 1400 vuotta sitten äänioikeuden. Kaikissa julkisissa asioissa nainen voi saada äänensä kuuluviin ja osallistua politiikkaan. Yksi esimerkki tästä kerrotaan Koraanissa (60:12), että Muhammedille (sallalahu aleihi wassalam) kerrottiin, että kun uskovaiset naiset tulevathänen luokseen ja vannovat kuuliaisuuttaan islamille, hänen täytyy hyväksyä heidän valansa.

5 - TALOUDELLISET OIKEUDET

Koraanissa sanotaan: "kautta ihmisen luomisen mieheksi ja naiseksi: totisesti ovat pyrkimyksemme erisuuntaisia." (92:3-4)

Näissä jakeissa Jumala ilmoittaa, että loi miehet ja naiset erilaisiksi, antoi erilaiset roolit. Kuten yhteiskunnassakin on työnjako, niin on myös perheessä. Koraanissa miestä käsketään elättämään vaimoa. Usein islamissa naisella on hoivaajan rooli ja miehellä suojelijan. Näin ollen naisilla on oikeus taloudelliseen tukeen. Tämä vastuu ja suuremmat taloudelliset velvoitteet, edellyttävät, että mies tukee naista, ei ainoastaan rahallisesti, vaan siihen kuuluu myös fyysinen suojelu sekä ystävällinen ja kunnioittava kohtelu.

Musliminaisella on etuoikeus ansaita rahaa, oikeus omaan omaisuuteensa, solmia kauppoja ja käyttää omaisuuttaan kaikilla haluamillaan tavoilla. Hän voi johtaa omaa yritystä ja kellään, edes hänen miehellään, ole mitään valtaa hänen rahoihinsa.

"Älkää himoitko sellaista, johon nähden Jumala on asettanut jotkut toisten suhteen korkeampaan asemaan. Miehille riittäköön rikkautta siitä, mitä he ovat ansaitsemalla hankkineet, ja naisille siitä, mitä he ovat ansainneet. (Kadehtimatta toisianne) rukoilkaa (lahjoja) Jumalalta Hänen runsaudestaan." (4:32)

6 - VAIMON OIKEUDET

"Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat." (30:21)

Avioliitto ei näin ollen ole vain fyysinen tai emotionaalinen tarve, vaan itseasiassa merkki Jumalalta! Se on samanlaisten oikeuksien ja velvollisuuksien suhde, joka perustuu taivaallisen johdatukseen. Jumala loi miehet ja naiset kohteliailla luonnoilla ja laittoi Koraaniin lakijärjestelmän tukemaan harmonista kanssakäymistä naisten ja miesten välillä.

"he ovat teidän verhonne, ja te olette heidän verhonsa" (2:187)

Vaatetus tarjoaa fyysistä suojelua ja peittää kehon virheet ja kauneuden. Samalla tavalla puolisoa katsotaan tällä tavalla. Kumpikin suojelee toista ja peittää toiset virheet ja kehuu toisen luontoa.

Avioliiton myötä tulevien rakkauden ja turvallisuuden vaalimiseksi musliminaisella on lukuisia oikeuksia. Ensimmäinen vaimon oikeuksista on saada mahr, lahja aviomieheltä, joka on osa avioliittositoumusta ja vaaditaan, jotta avioliitto olisi laillinen.

Vaimon toinen oikeus on elatus. Huolimatta siitä, miten paljon rahaa hänellä voi olla, aviomiehen tulee tarjota hänelle ruoka, turvapaikka ja vaatteet. Ei miestä kuitenkaan pakoteta käyttämään rahaa yli varojensa, eikä vaimo saa tehdä mitään järjettömiä vaatimuksia. Koraanissa lukee:

"Rikas mies uhratkoon varojensa runsaudesta, ja se, jonka osa on niukempi, jakakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on hyväksi nähnyt; vaikeuksien jälkeen Jumala suo huojennuksen." (65:7)

Koraanissa kerrotaan, että miehet ovat naisten suojelijoita ja heille on annettu perheen johtajuus. Hänen velvollisuuteensa totella Jumalaa kuuluu velvollisuus johdattaa perhe aina tottelemaan Jumalaa.

Vaimon oikeudet ulottuvat myös materiaalisiin tarpeisiin. Hänellä on oikeus ystävälliseen kohteluun. Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi: "Kaikkein täydellisimpiä uskovia ovat ne, jotka ovat parhaita käyttäytymään/johdattamaan. Ja parhaat teistä ovat ne, jotka ovat parhaita vaimoilleen."

Jumala kertoo, että Hän loi kumppanit ja laittoi rakkauden, armon ja tasa-painon heidän välilleen.

Niin miehillä kuin naisillakin on tarve kumppanuuteen ja seksuaaliset tarpeet ja avioliitto on tehty täyttämään nuo tarpeet. Jos jompikumpi puoliso kieltää toiselta nämä ilot, tälle syntyy houkutuksia etsiä niitä muualta.

7 - VAIMON VELVOLLISUUDET

Oikeuksista seuraa velvollisuuksia. Koraanissa sanotaan: "Hyveelliset naiset vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut"

Vaimo pitää aviomiehensä salaisuudet ja suojelee tämän aviollista yksityisyyttä. Vaimo ei saa jakaa miehen intiimiyteen liittyviä ongelmia tai virheitä, jotka ovat hänelle epäkunniaksi, aivan kuin miehenkin tulee varjella vaimon kunniaa.

Vaimon tulee suojella myös miehen omaisuutta. Hänen täytyy turvata miehen koti ja rahat, parhaansa mukaan, varkailta ja menetykseltä. Hänen tulee menetellä viisaasti kotitalouteen liittyvissä asioissa menetyksen ja tuhlauksen välttämiseksi. Hänen ei tule päästää taloon ketään, josta aviomies ei pidä, eikä aiheuttaa turhia kustannuksia.

Vaimon täytyy tehdä yhteistyötä ja olla tasavertainen miehen kanssa. Yhteistyötä ei voi tehdä miehen kanssa, joka on tottelematon Allahille. Vaimon ei tule totella, jos mies haluaa hänen tekevän jotain islamissa kiellettyä. Miehen ei pidä ajatella vain, miten hän voisi hyötyä vaimostaan, vaan osoittaa ystävällisyyttä tämän tarpeiden ja onnellisuuden suhteen.

8 - JOHTOPÄÄTÖS

Koraanissa lukee: "Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan." (33:36)

Musliminaisille annettiin 1400 vuotta sitten rooli, oikeudet ja velvollisuudet, joista useimmat naiset eivät nauti vielä tänä päivänäkään, edes lännessä. Ne ovat Jumalalta ja tehty pitämään yhteiskunta tasapainossa.

http://www.jannah.org/sisters/womlib.html

Etkö vielä ole jäsen?

Liity ilmaiseksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit

Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä.