IRC-Galleria

Sorin

Sorin

Kaikkien puolustaja

Selaa blogimerkintöjä

Lama iskee. Yritykset leikkaa ja investoinnit vähenee. Mitä tekee valtio? Kaksi vaihtoehtoa:

1. Valtio leikkaa ja mukautuu talouden tilanteeseen. Valtio elää tasapainossa yritysmaailman kanssa. Samoilla ehdoilla kuin yritysmaailma. Talouden ehdoilla. Toivotaan, että leikkaukset kääntää talouden taas nousuun kun saadaan sijoittajat vakuutettua, että nyt on harrastettu tarpeeksi tehokasta yritysuudistusta. Investoinnit jätetään nousukaudelle kun taloudessa menee hyvin ja yksityissektorikin kukoistaa.

2. Valtio investoi. Valtio ottaa lainaa ja paikkaa yksityissektorilta kadonneita investointeja. Valtio antaa yrityksille lainaa, sillä yksityinen pankkilaina on laman vuoksi kallista ja tiukassa. Valtio tasapainottaa taloutta toimimalla täysin päinvastoin, kuin yritysmaailma. Toivotaan, että investoinnit tuottavat tulosta ja talous lähtee kasvamaan. Nousukaudella voidaan sitten antaa yksityissektorille enemmän tilaa. Tehostaa valtion toimintaa ja hoitaa pois lainaa.

Kumpi malli kuulostaisi järkevämmältä? Tasapainotetaanko valtion taloutta vai tulisiko valtion tasapainottaa taloutta?

Lue lisää kapitalismin kahdesta kilpailevasta suuntauksesta: http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2014/numero-2/kapitalismin-10-kaskya

Miehet syövät lihaa½!Sunnuntai 09.03.2014 22:31

Kun puhutaan metsästäjä-keräilijöistä mieleen tulee usein alkukantaiset ihmiset jossa miehet oli miehiä ja naiset naisia. Miehet toivat ruuan pöytään metsästämällä ja naiset keräilivät lisukkeita ja valmistivat ruuan. Tämä käsitys juontaa juurensa antropologien kiinnostuksesta metsästystä kohtaan sekä metsästä-keräilijöiden taipuksesta korostaa metsästyksen tärkeyttä. Kuitenkin ravinnon kannalta tilanne on aivan toinen. Keräily on todellisuudessa pääasiallinen ravinnonlähde. Jopa 80% ravinnosta voi koostua keräilyn tuotoksista ja vain 20% metsästyksestä. Kyse onkin enemmän metsästyksen rituaalisesta luonteesta ja yhteisön antamasta arvostuksesta. Yksi vertailukohta moderneissa länsimaissa voisi olla olla esimerkiksi kotityöt vs palkkatyö. Tai naisten ammatit vs miesten ammatit. Miesten työlle annetaan erilaista arvostusta riippumatta työn todellisesta merkittävyydestä tai raskaudesta. Erityisesti metsästäjä-keräilijöiden kulttuuria ihannoivat ns. lihaanit, jotka yllättäen ovat yleensä miehiä. Heidän ruokavaliossaan korostuu liha tavalla, joka on mahdollista vain modernin tehotuotannon yhteiskunnassa. Tavallaan kyse on samanlaisista mielikuvista, jossa lihan ja miehisyyden merkitys korostuu.

Insesti ei ole luonnollisesti väärinLauantai 08.03.2014 19:05

Heti alkuun täytyy korostaa, että tässä minun on tarkoitus selittää, miten luonnollisuus-argumenttia käytetään väärin internetkeskusteluissa ja jokapäiväisessä ajattelussa. Yleensä kun jotain asiaa nimitetään luonnolliseksi tarkoitetaan sillä oikeasti sitä, että se tuntuu itsestä luonnolliselta. Toisinsanoen kun sanotaan, että 'insesti on luonnonvastaista' tai 'insesti on luonnollisesti väärin', niin sillä tarkoitetaan oikeasti sitä, että 'minusta insesti on väärin'.

Jokaisessa kulttuurissa on kuitenkin jonkinlainen insesti-kielto. Tosin kiellon sisältö vaihtelee kulttuureittain (esim. serkkuja/tiettyä serkkuja voidaan pitää myös sisaruksina). Tämän vuoksi insesti-kieltoa voidaan kuitenkin pitää universaalina piirteenä. Tutkijat ovat pitkään pohtineet tämän syytä. Biologisena selitysmallina on esitetty insesti-kiellon juontavan sen geneettistä vaihtuvuutta heikentävistä ominaisuuksista. Tätä ja muita funktionaalisia malleja on kuitenkin kritisoitu siitä, että ihmiset ovat harvoin tietoisia insestin seurauksista. Hyvänä esimerkkinä voisin mainita tilanteen, jossa A ja B ovat sisaruksia, mutta kukaan ei tiedä sitä. Tällöin A:n ja B:n väliselle suhteelle ei ole käytännössä minkäänlaista estettä. Varteenotettavimpina selitysmalleina ollaan esitetty psykologisia taupumuksia. Yhden selityksen mukaan yhdessä kasvaneet eivät tunne seksuaalista vetoa toisiinsa. Toisen mallin mukaan miehet luokittelevat kaikki naiset kahteen eri kategoriaan, "vaimoihin" ja "sisaruksiin".

Siispä insesti-kiellon yleisyyden vuoksi voisimme helposti väittää insestin olevan luonnotonta. Kuitenkin insesti-kielto näyttää olevan enemminkin olosuhteiden ja kulttuurin yhdessä muovaama ilmiö. Ei siis varsinaisesti biologinen ilmiö.

Lisäksi käyttäessämme luonnoliisuutta argumentoinnissa kohtaamme aina seuraavan ongelman: jos jokin ilmiö esiintyy luonnossa, kuinka voimme sanoa, että se on luonnotonta? Lopulta siis päädymme siihen, että kaikki mitä tapahtuu on luonnollista, koska emme voi tietyssä mielessä tehdä aitoa eroa luonnollisen ja epäluonnollisen välille.

Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan kieltää teitä puhumasta luonnollisuudesta, mutta on hyvä tiedostaa sen ongelmallinen luonne argumentoinnissa. Luonnollisuus sopii lähinnä kuvailevaksi adjektiiviksi lauseisiin kuten 'minusta se tuntuu luonnolliselta' tai 'luonnollisestikin olen ottanut asian huomioon'. Luonnollisuuden käyttäminen argumentoinnissa johtaa meidät helposti loogiseen umpikujaan ja päädymme lopulta vain argumentoijan oman maailman sisään. Esimerkiksi siis tilanne jossa esitetään vaikka väittämä: "homous on luonnotonta, koska kaikkien olentojen tarkoitus on vain siirtää geeninsä eteenpäin". Tässä tapauksessa luonnollisuuden määrittää se, että "kaikkien olentojen tarkoitus on vain siirtää geeninsä eteenpäin". Mikä siis ei ole mikään todennettavissa oleva objektiivinen fakta, vaan lähinnä argumentoijan oman maailmankatsomuksen lähtökohta.

Lisättävää? Kommentteja? Olenko kenties väärässä? Tahtoisin tietää kovasti :)
Mielenkiintoinen artikkeli todella :o joka saa katsomaan asioita ihan eri kantilta kuin on totuttu.

Heroiini tai morfiini ei aiheuta erityistä hyvää oloa: "Tulokset olivat johdonmukaiset kautta linjan. Suurin osa ihmisistä ei raportoinut saavansa heroiinista tai morfiinista minkäänlaista mielihyvää. Ne, jotka kokivat jonkinlaista mielihyvää, eivät maininneet mitään poikkeuksellisesta euforiasta.

Tavallisimmin raportoituja oireita olivat väsymys, sumuinen olo, huimaus, kutina ja pahoinvointi."

Heroiini ei ole erityisen addiktoivaa: "Kanadalainen lääketieteellinen komissio totesi vuonna 1973, että "vakavat opioidivieroitusoireet näyttävät olevan pikemminkin poikkeus kuin sääntö; useimmat heroinistit ja heitä hoitavat lääkärit vertaavat vieroitusoireita flunssaan"."

Ilmaiseksi jaettu heroiini ei kelpaa nisteille: "Heroiinista mainittakoon vielä kiintoisa yksityiskohta Zürichista. Siellä kaupunki sallii heroinistien tulla sairaalaan hakemaan päivittäinen annoksensa ilmaiseksi, jotta heidän ei tarvitse tehdä rikoksia ostaakseen saman katukaupasta.

Moni onkin saanut klinikalta apua, mutta vielä useampi jättää mahdollisuuden käyttämättä – ja tiedättekö miksi? Yksi syy on siinä, että sairaalan loisteputkien alla – vailla kaikkea nistimytologiaa ja omaa kollektiivia – aineessa ei ole sitä potkua, mitä he odottavat."

Luonnollisissa oloissa eläviä rottia päihteet eivät kiinnostaneet eivätkä tutkijat saaneet niitä edes kunnolla addiktoitumaan, vaikka kuinka yrittivät: "Normaaleista koeoloista poiketen rottapuistossa oli tilaa lähes koko huoneen verran. Häkin sisustus haettiin luonnosta, ja siellä oli sammalta, oksia, maanalaisia käytäviä ja mahdollisuus kiipeillä. Rotat saivat elää omassa sosiaalisessa ryhmässään ja elää luonnollista elämää. Lisäksi niille oli jatkuvasti tarjolla erittäin voimakkaasti addiktoivaa morfiinia.

Tulokset osoittivat kaksi asiaa. Ensinnäkin, morfiini ei kiinnostanut rottia lainkaan. Toiseksi, vaikka tutkijat tekivät kaikkensa saadakseen rotat addiktoitumaan morfiiniin – he ruiskuttivat sitä pakolla joihinkin yksilöihin päivä toisensa jälkeen tai tekivät liuoksesta niin makeaa, ettei mikään rotta voinut sitä vastustaa – he eivät saaneet rotissa aikaan vakavaa addiktiota.

Tutkijat päättelivät, että jos rotat saavat elää luontaista ja lajityypillistä elämää omassa sosiaalisessa yhteisössään ne eivät a) osoita kiinnostusta päihteisiin ja b) eivät addiktoidu odotetulla tavalla huumeisiin, jotka toisessa kontekstissa olisivat niille erittäin addiktoivia."

Lue lisää:
http://www.hs.fi/m/tiede/Kolumni+Addiktiot+ovat+korvikkeita+hengen+k%C3%B6yhyydelle/a1392605099085

Tasa-arvoinen asevelvollisuus!Perjantai 31.01.2014 02:23

Kannatit tai vastustit yleistä asevelvollisuutta. Tule allekirjoittamaan aloite tasa-arvoisen asevelvollisuuden puolesta. Poistetaan sukupuolisyrjintä!

Lue, kannata ja kerro eteenpäin :) https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/725

Tasa-arvoinen asevelvollisuus?Perjantai 31.01.2014 02:19, 461 vastaajaa

Mitä mieltä sinä olet? Vastaa kyselyyn, allekirjoita aloite ja kerro asiasta eteenpäin :) uusi aloite https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1274
Kannatatko asevelvolliisuuden tasavertaistamista?
Mikä olisi paras tapa järjestää Suomen puolustus?
Pitäisikö Suomen liittyä sotilasliitto NATO:on?
Mihin suuntaan Suomen tulisi kehittää sotilaallista yhteistyötä? (valitse enintään 2 tärkeintä)
  • Voit valita 2 vastausta.
Ovatko miehet ja naiset yhtä kykenäiväisiä suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen?
Kuvittele, että kutsunnat ovat juuri edessäsi. Minkä vaihtoehdon valitsisit?
Jos armeijan budjettivajetta pitäisi paikata, niin mistä otettaisiin rahat? (valitse enintään 3 ensisijaista)
  • Voit valita 3 vastausta.
Jos asepalvelusta porrastettaisiin nykyisestä, niin mihin tulisi uusi porras? (nykyään 6, 9 ja 12kk)
Näytä tulokset
Vastataksesi tähän kyselyyn ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.

Vuosaaren Subway FAILTiistai 28.01.2014 23:23

Käytiin Vuosaaren subissa kyselemässä niit keksejä klo 16. Sillon ne oli loppu ja sanoivat et tulee lisää 20 min päästä. No mä aattelin et mä voin jäädä oottaa koska mun pitäs muutenkin lukee antropologiaa. Klo 17 kysyin uudestaan keksien perään ja ne vastas et "niille edellisille kävi vähän hassusti. uudet tulee 15 minuutin päästä". Jäin oottaa viel siihen. Klo 17:35 aloin olla sitä mieltä että oon kyllä nyt lukenut tarpeeksi tässä ja 17:45 poistuin paikalta. Kekseistä ei tietoakaan x) Muuten tuolta subista kun on ostanu joskus niitä keksejä niin ne on olleet vähän ylikypsiä :D et nyt selvis etteivät ne oikeen saa parissa tunnissa aikaseks edes yhtään kunnollista xD no sai ainakin luettua hyvin :)

Fanclub: JesusTiistai 21.01.2014 02:48

Tänä yönä luin taas kihlatulleni Harry Potteria iltasaduksi. Tuo kiehtova tarina joka valloitti nuoruuteni, mutta jota tietyissä piireissä katsellaan pahalla. Tarinan henkilöistä ihailin varsinkin Albus Dumbledorea, joka muistutti jännittävän paljon 40 vuotta aiemmin seikkaillutta velhoa nimeltä Gandalf. Näissä hahmoissa minuun teki vaikutuksen erityisesti heidän viisautensa ja lempeytensa.

Mieleeni muistui silloin lähes 2000 vuotta vanhempi tarina eräästä miehestä, jonka valloittavimpina piirteinä voidaan pitää viisautta ja lempeyttä. Myös hän pystyi suuriin ja ihmeellisiin tekoihin. Lisäksi hän kapinoi auktoriteettejä vastaan, jotka olivat enemmän huolissaan omasta asemastaan ja vallitsevien tapojen noudattamisesta, kuin inhimillisestä kärsimyksestä. Hän oli loppuun saakka pienen ihmisen puolella, eikä kääntänyt luotaan vähäisintäkään tai hyljeksityintäkään.

Lopulta hän kuoli, mutta opetti meille samalla, ettei kuolemaa tarvitse pelätä. Me tapaisimme hänet vielä kerran uudestaan. Hän lupasi hohtaa valoa sydämiimme pimeimmälläkin hetkellä. Hän myös toivoi, että me olisimme toisillemme valo pimeydessä.

Tarina tietenkin jatkuu ja kertoo siitä kuinka hänen seuraajansa ryhtyivät jatkamaan hänen tahtoaa. Ketään seuraajista voi tuskin pitää ihan opettajansa veroisena, mutta he tekivät kuitenkin parhaansa. Jokaisella oli hieman erilainen käsitys siitä, mikä oikeastaan oli tärkeää. Hämmennys vain kasvoi sukupolvien myötä ja hänen nimissään tehtiin milloin mitäkin eri aikakausina. Eivätkä kaikki teot varmasti olleet pyyteettömiä. Häntä on käytetty poliittisena välineenä vallan edistämiseen ja mielipiteiden oikeutukseen. Se minkä piti olla puhdasta ja pyhää on ollut monen tilanteen kiistakapula. Ei ihme, että monet vieroksuvat häntä kaiken sen jälkeen.

Siis politikointi pois ja omat intressit nurkkaan. Jos minulta nyt joku tulisi kysymään neuvoa mitä sanoa ihmiselle joka ei usko Jeesukseen, niin vastaisin seuraavasti: Älä usko. Ei tarvitsekkaan. Jos tuntuu vaikealtaa uskoa jumaluuteen, kirkko järjestelmään tai uskovaisiin, niin unohda koko juttu. Mitäpä jos kokeilisit ajatella Raamattua satukirjana. Suhtautua Jeesukseen fiktiivisenä henkilönä. Mitä silloin ajattelisit hänestä? Voisitko kuulua hänen faniklubiinsa? Kun kohtaat ongelmia voisitko pohtia: What would Jesus do?

10 syytä miksi homoavioliitot ovat väärin.Keskiviikko 15.01.2014 23:52

01) Homous on luonnotonta. OIKEAT suomalaiset ovat aina hylkineet luonnottomia asioita kuten silmälasit, polyesteri ja ilmastointi.

02) Homoavioliitot rohkaisevat ihmisiä homoseksuaalisuuteen, samalla tavalla kuin korkeiden rakennusten lähellä pyöriminen tekee ihmisistä pidempiä.

03) Homoliittojen laillistaminen avaa oven kaikenlaisille sekopäisille mahdollisuuksille. Seuraavaksi ihmiset haluavat naida lemmikkinsä, koska koirilla on samat lainmukaiset oikeudet kuin ihmisilläkin ja ne voivat allekirjoittaa aviosopimuksensa.

04) Perinteiset avioliitot ovat olleet muuttumattomia jo vuosia: Naiset ovat yhä miehensä omaisuutta, mustat eivät voi mennä naimisiin valkoisten kanssa ja avioero on yhä laitonta.

05) Heteroliiton merkitys katoaa mikäli homotkin voivat solmia avioliiton. Britney Spearsin 55-tunnin huvin-vuoksi-liiton arvot tuhoutuisivat.

06) Avioliiton tarkoitus on tuottaa lapsia maailmaan. Homojen, hedelmättömien ja vanhusten ei pitäisikään mennä naimisiin koska lastenkodit eivät ole täynnä vielä, maailma tarvitsee lisää lapsia.

07) Homoista vanhemmista kasvaa homoja lapsia(tietenkin), aivan kuten heterovanhemmat kasvattavat vain heterolapsia.

08) Homoliittoja ei tueta uskonnossa. Suomen kaltaisessa teokratiassa kristinuskon arvot on pakotettu koko kansalle. Siksi meillä on vain yksi uskonto.

09) Lapset eivät koskaan selviä aikuisiän haasteista ilman sekä nais- että mies-roolihahmoa. Siksi yhteiskuntammekin erityisesti kieltää yksinhuoltajavanhemmat.

10) Homoavioliitot muuttavat yhteiskuntamme perustaa; emme ikinä selviäisi tällaisesta muutoksesta, hyvänä esimerkkinä kuinka emme ole sopeutuneet autoihin tai pidempään elinikäänkään.

Daealikselta kopioitu

Kuumimmat kansalaisaloitteet :)Maanantai 13.01.2014 04:35

Hyviä kansalaisaloitteita :) siitä vaan jakamaan ja allerkirjoittamaan!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/703 Kannabiksen dekriminalisointi

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/640 1:12 Suomeen!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/539 Laki eutanasiasta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/560 Muutos vuosilomalakiin kesälomakaudesta.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/468 Kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi
"Ilmastonmuutoksen suuret syylliset
Ilmastonmuutoksesta syyllistetään aina meitä pieniä ihmisiä. Että ei kierrätetä ja syödään juustoa. Todelliset syypäät ovat kuitenkin ihan muualla." http://www.hs.fi/sunnuntai/a1365217833717

("Johtava skeptikko käänsi kelkkansa ilmaston lämpenemisen suhteen" http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305548330391 )

Poimintoja:

"Jos maailman lentoliikenne lakkaisi huomenna, se ei pysäyttäisi lämpenemistä."

"Jos jatkamme kuten tähän asti, maailma lämpenee neljästä kuuteen astetta vuoteen 2100 mennessä. Se on niin paljon, ettei seurauksia oikein osata edes kuvitella. Tähän mennessä lämpötila on noussut 0,8 astetta."

"Tutkijat sanovat, että tarvittava teknologia on jo olemassa. Miksi mitään ei silti tunnu tapahtuvan? Miksi globaalit päästöt yhä kasvavat? Kuka jarruttaa kehitystä?"

"Kochien miljardien pohja on öljyteollisuudessa. He ovat rahoittaneet ilmastonmuutoksen kieltäviä "skeptikoita" Greenpeacen raportin mukaan 67 miljoonalla dollarilla."

"Guardian-lehti paljasti helmikuussa, että vuosina 2002–2010 anonyymit miljardöörit lahjoittivat 120 miljoonaa dollaria rahastoille, jotka kanavoivat rahat ajatushautomoille ja aktivisteille, joiden ainoa tehtävä oli kyseenalaistaa ilmastonmuutoksen olemassaolo.

Miksi ihmeessä kukaan syytäisi valtavia summia humpuukimaakareille? Sillä humpuukia se on. Jopa Kocheilta rahoitusta saanut ilmastoskeptikko Richard Muller käänsi lopulta takkinsa ja totesi, että ilmasto muuttuu ja se johtuu ihmisen toimista.

Ilmastoskeptikoita rahoitetaan, koska pelissä ovat vielä isommat summat."

""Ilmastoskeptikot ovat saaneet hyvin äänensä kuuluviin mediassa. Ristiriitaisen tiedon julkaiseminen on saanut ihmiset uskomaan, ettei ilmastonmuutos olisi totta", sanoo professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

"Skeptikoiden viesti uppoaa, koska kaikkihan me toivomme, ettei ilmastonmuutos olisi totta.""

""Ilmansaasteet ovat nostaneet hiilen ongelmat ensimmäistä kertaa todella suurten massojen huulille. Se alkaa olla itäisessä Kiinassa akuutti kysymys, ja ihmiset sanovat, että pitäisi tehdä jotakin. Siinä tilanteessa päättäjien pitää ainakin näyttää siltä, että tehdään jotain", Lammi selittää.

Jotain tehdäänkin. Kiina on kaapannut aurinko- ja tuulivoimateollisuuden johtoaseman, sanoo Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen. "Kehitysmaa on puhtaimman tekniikan kärjessä.""

"Saksasta ja Kiinasta tiedämme, että uusiutuva energia voi luoda satojatuhansia työpaikkoja. Energiatehokkuuden parantaminen säästää silkkaa rahaa. Suomen kauppataseen alijäämä taas johtuu ennen muuta siitä, että tuomme tänne fossiilisia polttoaineita. Jos tehostaisimme energiankäyttöä ja lisäisimme kotimaista uusiutuvaa energiaa, rahaa virtaisi vähemmän rajojen yli ulkomaisille kivihiili-, kaasu- ja öljykauppiaille. Tähän kiinnitti viime kesänä huomiota myös elinkeinoministeri Jyri Häkämies ennen kuin siirtyi Elinkeinoelämän keskusliiton palvelukseen.

Keskuskauppakamarin mielestä Suomen tulevaisuuden vaarantavat kuitenkin EU:n ilmastopolitiikka ja energiatehokkuusdirektiivi.

Teollisuuden viesti menee läpi, koska se voi aina uhata tuotannon siirtämisellä muualle."

""Teollisuus sanoo, että päästökauppa on kustannus, vaikka melkein kaikki paitsi Neste Oil myyvät päästöoikeuksia."

Johan nyt.

Energiamarkkinaviraston raporteista käy ilmi, että tämä pitää paikkansa. Tosin tällä viikolla tulleet tiedot kertovat, että viime vuonna myös Neste Oil jätti päästöoikeuksia käyttämättä. Päästökauppakaudella 2008–2012 päästöoikeuksia osti joka vuosi vain kolme teollisuusyhtiötä: Metsä Tissue sekä kaksi sokeriyhtiötä Suomen Sokeri ja Sucros. Kaikki muut joko myivät päästöoikeuksia muille tai pitivät niitä varastossa tulevaisuutta varten."

"Ilmaiset päästöoikeudet eivät ole ainoa tuki saastuttamiselle. Fossiilista energiaa tuetaan maailmassa ja Suomessa yhä paljon enemmän kuin uusiutuvaa energiaa. Vain jälkimmäisiä tukia muistetaan kritisoida markkinatalouden vastaisina."

"Yhdysvallat on ehkä suurin syyllinen, mutta ei suinkaan ainoa."

"Euroopassa suurin jarruttaja on Puola, joka haluaa, että sen kivihiili käy jatkossakin kaupaksi. Samassa veneessä ovat Saudi-Arabia ja muut öljyvaltiot. Ne ovat jopa vaatineet rahallista korvausta öljyn kysynnän vähenemisestä.

"Se on sama kuin Suomi vaatisi kompensaatiota siitä, ettei paperi käy enää kaupaksi", Paula Lehtomäki sanoo."

"Satu Hassi muistelee erästäkin ilmastokokousta, jossa Intian parlamentin edustajat sanoivat europarlamentaarikoille, ettei Intia suostu hyväksymään mitään päästörajoituksia itselleen.

"Sanoimme, että tehän tiedätte, että olette erittäin haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle ja että tätä ei ratkaista ilman teitä", Hassi sanoo.

"He vastasivat melkein, että me mieluummin kuolemme kuin tingimme kansallisesta ylpeydestä."

Ilmastoneuvottelut ovat paljastaneet, kuinka lapsellisia maailman johtajat ovat. "